Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2005 z dne 20. 6. 2005

Kazalo

2611. Sklep o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig, stran 5915.

Na podlagi tretjega odstavka 67. člena Zakona o ureja­nju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03), ter 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 5. izredni seji dne 6. 6. 2005 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig
1. člen
S tem sklepom se začnejo aktivnosti za pripravo, izdelavo in sprejem Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig.
Da se z uveljavitvijo tega sklepa do 15. 5. 2005 prispeli vprašalniki za posege v prostor preimenujejo v pobude občanov in drugih fizičnih oseb. Vse prispele vloge po tem datumu se obravnavajo v naslednjem terminu.
2. člen
Strategija prostorskega razvoja Slovenije je bila sprejeta 18. 6. 2004 (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije /OdSPRS/ (Uradni list RS, št. 76/04 z dne 15. 7. 2004)), in je pričela veljati 20. 6. 2004, Prostorski red Slovenije pa 28. 10. 2004 (Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004)), in je pričel veljati naslednji dan.
V skladu s tretjim odstavkom 171. člena Zakona o urejanju prostora, občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije, s pripravo Prostorskega reda občine pa po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije in ju morajo sprejeti najkasneje v treh letih po sprejemu Strategije prostorskega razvoja Slovenije, torej do 18. 6. 2007.
3. člen
S tem so podani vsi razlogi za začetek priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Ig in Prostorskega reda Občine Ig.
4. člen
O pripravi strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Ig se v skladu z drugim odstavkom 68. člena ZUreP-1 obvestijo sosednje občine, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami, ki lahko vplivajo na njihove zadeve urejanja prostora.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-03/03-02
Ig, dne 6. junija 2005.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost