Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

48. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 80, o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve
49. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 81, o spremembi načel za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cene za enoto storitve
50. Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov
51. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
52. Navodilo o obsegu in vsebini poročila o delovanju Notarske zbornice Slovenije in o delovanju notarjev
53. Navodilo o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih
54. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

55. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za organizacijo in delo Skupine državnih tožilcev za posebne zadeve pri Državnem tožilstvu Republike Slovenije
56. Sklep o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
57. Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja
58. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za december 2004
59. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2004

OBČINE

Celje

60. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Celje za leto 2005

Ljubljana

61. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Oplotnica

62. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica
AAA Zlata odličnost