Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

50. Pravilnik o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov, stran 151.

Za izvajanje 6. in 7. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o alternativnih metodah za preskušanje kozmetičnih proizvodov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2004/94/ES z dne 15. septembra 2004 o spremembah Direktive Sveta 76/768/EGS glede na Prilogo IX (UL L št. 294 z dne 17. 9. 2004); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 76/768/EGS), določa alternativne metode preskusov kozmetičnih proizvodov in njihovih sestavin oziroma kombinacij sestavin na živalih zaradi ugotavljanja ustreznosti in zagotavljanja skladnosti z določbami zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04-ZdZPZ).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v zakonu o kozmetičnih proizvodih.
3. člen
Za ugotavljanje ustreznosti kozmetičnih proizvodov se lahko uporabljajo metode, navedene v predpisih, ki urejajo razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in metode, ki so navedene v prilogi IX Direktive 76/768/EGS.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-14/2004
Ljubljana, dne 20. decembra 2004.
EVA 2004-2711-0093
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost