Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2005 z dne 11. 1. 2005

Kazalo

53. Navodilo o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih, stran 154.

Na podlagi petega odstavka 52.m in petega odstavka 52.n člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
N A V O D I L O
o vodenju in vsebini evidenc v čezmejnih sporih
1. člen
To navodilo ureja način vodenja evidence domačih čezmejnih sporov in evidence tujih čezmejnih sporov, ki ju vodita Ministrstvo za pravosodje in pristojni organ za brezplačno pravno pomoč.
2. člen
(1) Ministrstvo za pravosodje vodi evidenco domačih čezmejnih sporov in evidenco tujih čezmejnih sporov iz 52.m člena Zakona o brezplačni pravni pomoči.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka se vodita računalniško.
3. člen
(1) Ministrstvo za pravosodje evidenci vodi po posameznih zadevah tako, da ima vsaka zadeva svojo zaporedno številko in svojo opravilno številko.
(2) Zaporedna številka se vodi v evidenci z arabskimi številkami po vrstnem redu glede na datum prejema zadeve, pri čemer se z začetkom koledarskega leta zaporedne številke začnejo znova z zaporedno številko »1«.
(3) Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki jo zadeva prejme ob vložitvi in je določena v skladu s klasifikacijskim načrtom.
4. člen
(1) Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč vodi evidenco domačih čezmejnih sporov in evidenco tujih čezmejnih sporov iz 52.n člena Zakona o brezplačni pravni pomoči.
(2) Evidenci iz prejšnjega odstavka se vodita na obrazcu Obr. ZBPP št. 4 (List 1 in List 2), ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, ali računalniško.
5. člen
(1) Pristojni organ za brezplačno pravno pomoč vodi evidenci po posameznih zadevah tako, da ima vsaka zadeva svojo zaporedno številko in svojo opravilno številko.
(2) Zaporedna številka se vodi v evidenci z arabskimi številkami po vrstnem redu glede na datum prejema zadeve, pri čemer se z začetkom koledarskega leta zaporedne številke začnejo znova z zaporedno številko »1«.
(3) Opravilna številka posamezne zadeve je številka, ki jo zadeva prejme ob vložitvi in je določena v skladu s sodnim redom. Opravilna številka je označena s črkami Bpp, z dodano črko »D«, če gre za domači čezmejni spor oziroma z dodano črko »T«, če gre za tuj čezmejni spor.
6. člen
(1) Podatki iz obrazca se v evidenco vpisujejo tekoče oziroma ko je posamezno dejanje v postopku opravljeno.
(2) Pri vpisovanju v evidenco pristojni organ za brezplačno pravno pomoč uporablja določbe sodnega reda o vodenju vpisnikov in pomožnih knjig.
7. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-30-3/00
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-2011-0059
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost