Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4299. Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (uradno prečiščeno besedilo) (ZTZPUS-UPB1)
4300. Zakon o gorskih vodnikih (uradno prečiščeno besedilo) (ZGV-UPB1)
4301. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOmK-UPB1)
4302. Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB2)

MINISTRSTVA

4303. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 78 o določitvi cene za enoto storitve za Finsko, z začetkom veljavnosti 1. avgusta 2004
4304. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov

BANKA SLOVENIJE

4305. Sklep o obveznih rezervah
4306. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
4307. Sklep o spremembi sklepa o družbah za izdajo elektronskega denarja
4308. Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem bank
4309. Sklep o spremembi sklepa o posojilu za čez dan
4310. Sklep o začasnem odkupu vrednostnih papirjev
4311. Sklep o spremembi sklepa o lombardnem posojilu
4312. Sklep o prenehanju veljavnosti pravil za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu
4313. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4314. Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura
4315. Akt o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad"
4316. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2004

OBČINE

Brežice

4317. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje "TPV Šentlenart Občine Brežice"

Ljubljana

4318. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 1/6-1 Brinje
4319. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja CI 7/21 Roška kasarna, del območja urejanja CS 7/22 Spodnje Poljane ter delov območij urejanja CV 8 in CR 8/1 Gruberjev prekop

Metlika

4320. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika

Murska Sobota

4321. Pravilnik o tarifnem sistemu za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja

Novo mesto

4322. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1)

Sevnica

4323. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Krmelj

Zreče

4324. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč

POPRAVKI

1. Popravek splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti