Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4313. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije, stran 11965.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.)v zvezi s 5. točko drugega odstavka 4. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02, 75/02, 15/03, 2/04, 37/04)izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije
1. točka
2. alinea prvega odstavka 1. točke sklepa o vodenju računov pri Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 45/02, 53/02 in 109/02, v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se glasi:
»– drugih finančnih institucij: klirinško depotne družbe (v nadaljevanju: KDD), borzno posredniških družb in družb za izdajo elektronskega denarja.«
2. točka
V podtočki e) 2. točke sklepa se za besedami »hranilno kreditnih služb« postavi vejica in doda besedilo »ki nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije, ter računi obvezne rezerve družb za izdajo elektronskega denarja.«
3. točka
7. točka se spremeni tako, da se besedilo »so posredne udeleženke sistema BPRČ« nadomesti z besedami »nimajo odprtega poravnalnega računa pri Banki Slovenije, ter družb za izdajo elektronskega denarja.«
4. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 2. septembra 2004.
Predsednik
Sveta banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost