Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2004 z dne 10. 9. 2004

Kazalo

4324. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč, stran 12000.

Na podlagi 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 29. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03, 85/04) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Nova Dobrova in zazidalnem načrtu centra Zreč (Uradni list SRS, št. 23/82, 30/87, Uradni list RS, št. 53/93, 54/93).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev gradbenih parcel obstoječim objektom, ki ležijo znotraj območja predmetnega ZN.
2. člen
Predlog bo javno razgrnjen v prostorih sejne sobe Občine Zreče in sicer 15 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava predloga in sicer v sredo, 15. septembra, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Zreče.
4. člen
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek predloga sprememb in dopolnitev Občinski upravi občine Zreče, v času trajanja javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-19/2004-02
Zreče, dne 8. septembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost