Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4325. Zakon o visokem šolstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZViS-UPB2)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4326. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4344. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

4327. Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
4328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
4329. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov opravljene preiskave
4330. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2004

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4331. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
4332. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije
4333. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2004

OBČINE

Cerknica

4334. Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica

Kranj

4335. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2004

Majšperk

4342. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
4343. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Majšperk

Podčetrtek

4336. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata člana občinskega sveta

Polzela

4337. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta Poligon
4338. Program priprave za izdelavo lokacijskega načrta Nad avtocesto

Puconci

4339. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pogojih za plakatiranje v času volilne kampanje

Šentjur pri Celju

4340. Sprememba programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Šentjur za obdobje 1986 do 2000 - dopolnjen 2004

Škocjan

4341. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti