Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004

Kazalo

4331. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije, stran 12054.

Na podlagi 116. člena Kolektivne pogodbe elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/96, 45/96 – popr., 40/97 – ZDMPNU, 39/99 – ZMPUPR, 48/01 – ZMPUPR-B, 6/02, 69/02 in 29/03 - razlaga) sklepajo pogodbene stranke
1. kot predstavnik delodajalcev Vlada Republike Slovenije, ki jo po pooblastilu zastopa mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo in
2. kot predstavnik delojemalcev
– Sindikat delavcev energetike Slovenije, ki ga zastopa predsednik Franc Dolar in
– Konferenca elektrogospodarstva Slovenije, ki jo zastopa predsednik Jurij Žvan
A N E K S ŠT. 1
H K O L E K T I V N I P O G O D B I
elektrogospodarstva Slovenije
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
– sta dne 28. junija 1996 sklenili Kolektivno pogodbo elektrogospodarstva Slovenije,
– je bil sprejet Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 55/04) ter Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 70/04),
– kot pooblaščeni predstavnik delojemalcev sklepa ta aneks Sindikat delavcev energetike Slovenije in Konferenca elektrogospodarstva Slovenije, in sicer je pooblastilno razmerje razvidno iz priloge tega aneksa, kot pooblaščeni predstavnik delodajalcev pa Ministrstvo za okolje, prostor in energijo kar je prav tako razvidno iz priloge tega aneksa (sklep Vlade RS, št. 110-13/2002-2 z dne 26. 8. 2004).
2. člen
Enotni usklajevalni nominalni znesek za dejavnost elektrogospodarstva znaša 9.895 tolarjev.
3. člen
Usklajevalni zneski iz prejšnjega člena se izplačujejo v enaki višini vsem zaposlenim kot poseben dodatek k izplačani plači od 1. avgusta 2004.
4. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-13/2002-2
Ljubljana, dne 30. avgusta 2004.
EVA 2004-2511-0237
Predstavniki delodajalcev:
 
po pooblastilu
Vlade Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje,
prostor in energijo
 
Predstavniki delojemalcev:
Sindikat delavcev
energetike Slovenije
Franc Dolar l. r.
Predsednik
 
Konferenca
elektrogospodarstva Slovenije
Jurij Žvan l. r.
Predsednik
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 2. 9. 2004 pod zap. št. 23/2 in št. spisa 121-03-018/95-007.

AAA Zlata odličnost