Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004

Kazalo

4340. Sprememba programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Šentjur za obdobje 1986 do 2000 - dopolnjen 2004, stran 12138.

Na podlagi 12., 27., 56. in 57. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.; v nadaljevanju besedila: ZureP-1) in skladno z 8. in 37. členom Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 01/02) je župan Občine Šentjur sprejel
S P R E M E M B O P R O G R A M A
P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Šentjur za obdobje 1986 do 2000 – dopolnjen 2004,
(v nadaljevanju: strategija prostrorskega razvoja Občine Šentjur)
1. člen
Naslov: Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Šentjur za obdobje 1986 do 2000 – dopolnjen 2004, v nadaljevanju: strategija prostorskega razvoja Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 43/04) spremeni in se glasi:
Program priprave
strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur
2. člen
Spremeni se 6. člen, ki se glasi:
1. Osnutek programa priprave prostorskega akta;
2. Izdelava strokovnih podlag – oktober 2004;
3. Izbira izdelovalca planskega akta – julij 2004;
4. 1. prostorska konferenca po 28. členu ZureP–1 – marec 2004;
5. Sprejem programa priprave župana ter objava v Uradnem listu RS – april 2004;
6. Pridobitev smernic po 29. členu ZureP–1 – september 2004;
7. Izdelava osnutka Strategije prostorskega razvoja občine Šentjur – december 2004;
8. 2. prostorska konferenca po 28. členu ZureP–1 –januar 2005;
9. Javna razgrnitev in javna obravnava prostorskega akta po 31. členu ZureP–1 – februar 2005;
10. Občinski svet zavzame na podlagi predloga župana stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave – februar–marec 2005;
11. Po sprejemu stališč do pripomb in predlogov se izdela dopolnjen predlog prostorskega akta – april–junij 2005;
12. Izvajalec pridobi mnenja subjektov iz 5. člena v roku 30 dni – julij 2005;
13. Župan pošlje dopolnjen odlok Strategije prostorskega razvoja občine v potrditev in preverbo po 69. členu ZureP–1 – avgust 2005;
14. Župan posreduje usklajeni predlog odloka Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur s sklepom Ministra za okolje, prostor in energijo v sprejem na občinski svet – september 2005;
15. Objava odloka Strategije prostorskega razvoja Občine Šentjur v Uradnem listu RS – september 2005.
3. člen
Ta sprememba programa priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-12/2004-100
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost