Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2004 z dne 13. 9. 2004

Kazalo

4328. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 12054.

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 35/04, 48/04 in 97/04) se v Prilogi 1 v točki 2.1 Formalnosti ob izvozu (ali odpremi), ponovnem izvozu, pasivnem oplemenitenju in/ali skupnostnem tranzitu v navodilu za izpolnjevanje polja 40 v drugem odstavku doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– šifra carinskega organa,«.
2. člen
V Prilogi 2 se v 13. ŠIFRANTU NACIONALNIH DODATNIH KOD pri šifri S011 beseda »psihotropske« nadomesti z besedo »psihotropne«.
V 16. ŠIFRANTU PREDLISTIN se za naslovom doda besedilo, ki se glasi:
»Gre za šifrant predlistin, predhodnih carinskih postopkov in predhodnih vpisov v evidence (tako carinske kot uporabnikove).«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. septembra 2004 dalje.
Št. 420-02-4/2004/13
Ljubljana, dne 7. septembra 2004.
EVA 2004-1611-0167
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost