Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2004 z dne 30. 4. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2213. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o rudarstvu (ZRud-A)
2214. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2215. Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
2216. Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
2217. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda
2218. Uredba o izvajanju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo
2219. Uredba o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo
2220. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za žita
2221. Uredba o izvajanju ukrepov zasebnega skladiščenja in intervencije za goveje in prašičje ter ovčje in kozje meso
2222. Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za goveje in telečje meso na področju posebnih izvoznih nadomestil
2223. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o cestni taksi za motorna in priklopna vozila registrirana izven Republike Slovenije, s katerimi se opravlja prevoz potnikov in blaga po javnih cestah v Republiki Sloveniji
2224. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
2225. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
2226. Uredba o spremembah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu odpadkov
2227. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Sklepi

2228. Sklep o razveljavitvi Sklepa o načinu objavljanja določenih predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije
2229. Sklep o spremembi Sklepa o spremembi seznama kmetijskih proizvodov iz Zakona o popisu zalog kmetijskih proizvodov in dajatvi na presežne zaloge določenih kmetijskih proizvodov

OBČINE

Ajdovščina

2230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o turistični taksi v Občini Ajdovščina
2231. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Ajdovščina

Celje

2232. Program priprave za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Stegujev–Habjanov hrib

Ilirska Bistrica

2233. Odlok o lokacijskem načrtu za vetrno elektrarno Volovja reber in 20 kV kabelske povezave in 110 kV povezovalni doljnovod RTP Ilirska Bistrica-RTP Volovja reber
2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave PN, št. 30/87 in 36/90) in družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradne objave PN, št. 30/87 in Uradni list RS, št. 7/99, 93/02)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti