Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5684. Uredba o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA)
5685. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino, in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003
5686. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5687. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2002 skupnega odbora Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo o Protokolu B k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5688. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
5689. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

OBČINE

Ajdovščina

5690. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5691. Sklep o začasnem financiranju Občine Ajdovščina v letu 2004

Beltinci

5692. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

Bled

5693. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
5694. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
5695. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2004
5696. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2004
5697. Pravilnik o določitvi višine najemnin in zakupnin za zemljišča v lasti Občine Bled

Bloke

5698. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Bloke za leto 2004
5699. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bloke

Divača

5700. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2004
5701. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2004

Dobrova-Polhov Gradec

5702. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2004
5703. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2005
5704. Javna razgrnitev in javna obravnava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec

Gorenja vas-Poljane

5705. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2004
5706. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Gorenja vas - Poljane

Kamnik

5707. Odlok o razveljavitvi odloka o izdajanju javnega glasila Kamniški občan
5708. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kamnik
5709. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
5710. Sklep o določitvi največjega števila otrok v oddelkih javnega vrtca v Občini Kamnik

Krško

5711. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2004

Litija

5712. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
5713. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2004
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti