Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5694. Sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled, stran 19591.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99), 20. člena odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 43/00), uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 43/03) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) je Občinski svet občine Bled na nadaljevanju 9. redne seje dne 18. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v
Občini Bled
1. člen
Za obračun storitev oskrbe s pitno vodo velja enotna cena za vse uporabnike:
                  tarifna postavka
                       SIT/m3
gospodinjstva in ostali            69,89
2. člen
V ceni storitev zbiranja, čiščenja in distribucije vode niso upoštevani zakonsko predpisani davki in takse.
3. člen
Cena storitev se začne uporabljati po preteku enega meseca od vložitve njene popolne predhodne prijave Ministrstvu za gospodarstvo.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o tarifni postavki oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 4/02), v veljavi pa ostane sklep o spremembah sklepa o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 65/02).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01505-5/2003
Bled, dne 19. decembra 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost