Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2003 z dne 29. 12. 2003

Kazalo

5709. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda, stran 19602.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00 in 78/03), 2., 4. in 22. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 9. seji dne 16. 12. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v VVZ Antona Medveda
1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcu znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
starostno          starost otrok   cene v SIT
obdobje
1. starostno obdobje    1-3 let        98.611
2. starostno obdobje    3-4 let        76.148
2. starostno obdobje    3-6 let        73.005
2. starostno obdobje    4-6 let        66.898
2. člen
Cena poldnevnega 4-urnega programa brez prehrane znaša 40.193 SIT mesečno na otroka.
Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami znašajo 70.550 SIT mesečno na otroka.
3. člen
Cena programa cicibanovih uric za otroke, ki niso vključeni v redne programe vrtca, znaša 5.000 SIT mesečno na otroka.
Plačilo staršev znaša v skladu s povprečnim prispevkom staršev za redne programe vrtca 30% cene programa cicibanovih uric, razliko krije Občina Kamnik.
4. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnevnih programov, znašajo:
– v 1. starostni skupini 9.407 SIT,
– v 2. starostni skupini 14.385 SIT.
Staršem se prizna znižanje plačila oskrbnih stroškov z naslednjim dnem po obvestilu o odsotnosti otroka.
Starši morajo enoti vrtca, v katero je vključen otrok, javiti odsotnost otroka do 8. ure.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi nove cene programov za predšolsko vzgojo v VVZ A. Medveda (Uradni list RS, št. 31/03).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 380–7/2003–4/2
Kamnik, dne 16. decembra 2003.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost