Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4385. Zakon o državni pomoči za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo v kmetijstvu za leto 2001 (ZZSO2001)
4386. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A)

Drugi akti

4387. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
4388. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev ozadja in vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno vpletenost in politično odgovornost nosilcev javnih funkcij

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4389. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje oziroma gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnih prostorih: Črenšovci, Občina Črenšovci; Žabče, Občina Tolmin; Hrašica, Občini Beltinci in Moravske Toplice in pridobivalnih prostorih: Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi; Vetrnik, Občina Litija; Brezovica, Občina Radovljica; Zala v Davči, Občina Železniki; Jurkovec, Občina Ormož; Lipovci, Občina Beltinci; Sotina, Občina Rogašovci; Gorenja vas, Občina Gorenja vas-Poljane; Stara vas, Občina Grosuplje; Razdrto, Občini Postojna in Divača; Lajše, Občina Gorenja vas-Poljane; Renče, MO Nova Gorica; Bukovci, Občina Gorišnica; Dankovci, Občina Puconci; Kog, Občina Ormož; Babinci, Občina Ljutomer; Bakovska cesta "B", MO Murska Sobota; Okroglica I, MO Nova Gorica; Okroglica II, MO Nova Gorica
4404. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
4405. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem prometu
4406. Uredba o spremembi uredbe o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
4407. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
4408. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
4409. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin
4410. Uredba o spremembi uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
4411. Uredba o dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)

Odloki

4412. Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev

MINISTRSTVA

4390. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4391. Pravilnik o razveljavitvi predpisov na področju telekomunikacij
4392. Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve
4393. Navodilo o postopku odpiranja ponudb
4394. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA - FUNDACIJA ZA POMOČ OTROKOM
4413. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi

USTAVNO SODIŠČE

4395. Sklep, da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 84., 149., 151., 153., 168. in 189. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ustavnosti in zakonitosti pravilnika o javnem izvajanju in predstavljanju glasbenih del javnosti ter ustavnosti in zakonitosti pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del zavrnejo
4396. Sklep o zavrnitvi predloga za zadržanje izvrševanja odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986-2000 območje Livade-1999 do končne odločitve in o zadržanju izvrševanja odloka o zazidalnem načrtu Livade II
4397. Odločba o ugotovitvi, da je 5. točka prvega odstavka 19.a člena uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida v neskladju z ustavo
4398. Sklep, da se izvrševanje 14. člena navodila o oblikah in izvajanju notranjega finančnega nadzora do končne odločitve zadrži
4399. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča

OBČINE

Črna na Koroškem

4400. Program priprave zazidalnega načrta "Pristava"

Škofja Loka

4401. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
4402. Sklep o javni razgrnitvi
4403. Sklep o cenah pogrebnih dejavnosti in upravljanja s pokopališči

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov
2. Popravek sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti