Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4411. Uredba o dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), stran 8624.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), 75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in Uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 24/01, v Uradnem listu RS, št. 84/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
1. člen
V Uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) (Uradni list RS, št. 121/00, 6/01, 62/01), se v 5. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za predelane kmetijske proizvode po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 9 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo, v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“, posebna uvozna dajatev se ne plačuje.“
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo “priloga 2“ v različnih sklonih, nadomesti z besedilom “prilogi 2 in 9“ v ustreznih sklonih.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo: “prilogi 2“ nadomesti z besedilom “prilogah 2 in 9“.
4. člen
V 14. členu se besedilo “1 in 2“ nadomesti z besedilom “1, 2 in 9“.
5. člen
Za prilogo 8 se doda nova priloga 9, ki se glasi:
EVROPSKA UNIJA – PRILOGA 9
--------------------------------------------------------------------------------
Tarifna   Poimenovanje                Količina     Carinska
oznaka                        (v tonah)     stopnja
--------------------------------------------------------------------------------
1      2                         3        4
--------------------------------------------------------------------------------
      Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:
      – – ki vsebuje 60 mas.% ali več saharoze
      (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim
      s saharozo)                  1000        pr
1704 10 99 – – Drugo
1704 90 71 Kuhane sladkarije, polnjene ali nepolnjene
1704 90 75 Karamele (toffee) in podobne sladkarije
--------------------------------------------------------------------------------
      Čokolada in drugi živilski pripravki, ki
      vsebujejo kakav
1806 31 00 – – polnjeni                  117        pr
1806 32   – – nepolnjeni
--------------------------------------------------------------------------------
1806 90 70 Pripravki, ki vsebujejo kakav, za pripravo
      pijač                      167        pr
--------------------------------------------------------------------------------
1901 20 00 Mešanice in testo za pripravo pekovskih
      izdelkov iz tar. št. 1905            167        pr
--------------------------------------------------------------------------------
1902 11 00 Nekuhane testenine, nepolnjene in ne
      drugače pripravljene, vsebujejo jajca      367        pr
--------------------------------------------------------------------------------
      Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
      – – drugo:                   250        pr
      – – – sladki keksi (piškoti):
      – – – – drugo:
1905 30 59 – – – – – – drugo
      Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:
      – – drugo:
      – – – vaflji in oblati
1905 30 91 – – – – soljeni, polnjeni ali nepolnjeni
--------------------------------------------------------------------------------
1905 40   Prepečenec, opečen kruh in podobni
      opečeni izdelki:                333        pr
1905 40 10 – – prepečenec
1905 40 90 – – drugo
--------------------------------------------------------------------------------
6. člen
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2001.
Št. 334-07/2000-9
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
Igor Bavčar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost