Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4407. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce, stran 8621.

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99), 90. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije za tarifne odjemalce
I
Vlada Republike Slovenije določa najvišje tarifne postavke za prodajo električne energije, in sicer s 1. 11. 2001:
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Odjemna  .  Tarifna  .  SE .Priključnina . Obrač. moč . Delovna energija SIT/kWh   . Jalova energija .
. skupina  .  stopnja  .  ZO .       .------------.                .  SIT/kvarh   .
.      .        .  NA .       . Mesečno  .-------------------------------.--------.--------.
.      .        .    .       . SIT/kW  . KT . VT . MT .  ET  . VT  .  MT  .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Gospodinj-.  I. st.   .    .   445,45 .      .   .   .   . 15,29  .    .    .
. ski odjem .        .    .       .      .   .   .   .     .    .    .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Gospodinj-.  II. st.   .    .  1.002,25 .      .   .18,19 . 10,70. 15,29  .    .    .
. ski odjem .        .    .       .      .   .   .   .     .    .    .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Gospodinj-. III. st.   .    .       .  169,75  .   .18,19 . 10,70. 15,29  .    .    .
. ski odjem .        .    .       .      .   .   .   .     .    .    .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Ostali  .  I. st.   .  VS .       . 1.894,01  .   .13,31 . 7,83.     . 3,45 . 2,03 .
. odjem   .        .------------------------------------------------------------------------------------.
. 0,4 kV  .        .  NS .       . 1.456,93  .   .10,23 . 6,02.     . 2,65 . 1,56 .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Ostali  .        .  ES .       .  213,13  .   .20,58 . 12,11.     . 3,32 . 1,95 .
. odjem   .  II. st.   .------------------------------------------------------------------------------------.
. 0,4 kV  .        .  VS .       .  282,35  .   .27,24 . 16,02.     .    .    .
.      .        .------------------------------------------------------------------------------------.
.      .        .  NS .       .  176,46  .   .17,03 . 10,02.     .    .    .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
. Javna   .        .    .       .      .   .   .   . 14,56  .    .    .
. razsvet- .        .    .       .      .   .   .   .     .    .    .
. ljava   .        .    .       .      .   .   .   .     .    .    .
.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Tarifne postavke so brez 19% davka na dodano vrednost!
** "ŠTEVČNINA" se zaračunava v fiksnem znesku na mesec
KRATICE OZNAČUJEJO:
VS - višja sezona na visoki napetosti: 
v mesecih januar, februar in december,
SS - srednja sezona na visoki napetosti: 
v mesecih marec, april, oktober in november,
NS - nižja sezona na visoki napetosti:
v mesecih maj, junij, julij, avgust in september,
VS - višja sezona v Ostalem odjemu 0,4 kV I. st.:
v mesecih januar, februar, marec, oktober, november
in december,
NS - nižja sezona v Ostalem odjemu 0,4 kV I. st.: 
v mesecih april, maj, junij, julij, avgust in
september,
VS - višja sezona v Ostalem odjemu 0,4 kV II. st.:
v mesecih januar, februar in december,
NS - nižja sezona v Ostalem odjemu 0,4 kV II. st.:
v mesecih marec, april, maj, junij, julij, avgust,
september, oktober in november,
KT - konične dnevne tarifne postavke za uporabnike na visoki
napetosti ob delavnikih od ponedeljka do petka,
in sicer:
VS v času VS 6 ur dnevno,
SS v času SS 5 ur dnevno,
NS v času NS 4 ure dnevno.
Ure KT določa vsako leto dobavitelj.
VT - večje dnevne tarifne postavke ob delavnikih od ponedeljka do
sobote v času od 6. do 13. in 16. do 22. ure;
v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 7. do 14. in od 17.
do 23. ure, razen ur, ki se na visoki napetosti določajo kot ure
KT
MT - manjše dnevne tarifne postavke v času od 22. do 6. ure in od
13. do 16. ure;
v razdobju, ko se uporablja poletni čas pa od 23. do 7. ure in od
14. do 17. ure.
Ob nedeljah je manjša dnevna tarifa ves dan.
II
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije (Uradni list RS, št. 102/00).
III
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. novembra 2001.
Št. 382-11/2001-1
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost