Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4402. Sklep o javni razgrnitvi, stran 8619.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) in 18. ter 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 19. redni seji dne 18. 10. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi
Osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za območje Občine Škofja Loka ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka.
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in družbenega plana za območje Občine Škofja Loka ter prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na prostorsko širitev nekaterih kmetij v občini.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v pritličju Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka. Javna razgrnitev bo trajala od 29. 10. 2001 do 29. 11. 2001.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini Škofja Loka.
4
V času javne razgrnitve bo dne 14. novembra 2001 ob 18. uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja Loka.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Gorenjskem glasu in na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 30-9/00
Škofja Loka, dne 18. oktobra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draklser l. r.

AAA Zlata odličnost