Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

609. Nacionalni program razvoja Slovenske železniške infrastrukture (NPRSZI)
610. Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIA)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

624. Uredba o določitvi najvišjih cen svežega svinjskega mesa
625. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1996
626. Uredba o spremembi stopenj davka od prometa določenih naftnih derivatov

Sklepi

630. Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
631. Sklep da imata družbi TDR Metalurgija in Podjetje za proizvodnjo nekovin Treibacher-Schleifmittel d.o.o., pravico do znižanja cene električne energije

Drugi akti

627. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina
628. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije in za odkup električne energije od malih proizvajalcev
629. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

MINISTRSTVA

611. Navodilo o izvrševanju proračuna

OBČINE

Kuzma

612. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Grad

Lendava

613. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Bukovje v KS Polana

Moravske Toplice

614. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Berkovci
615. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Čikečka vas
616. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Ivanjševci
617. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Pordašinci
618. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Prosenjakovci
619. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Središče
620. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Motvarjevci

Slovenj Gradec

621. Sklep o prenehanju veljavnosti odloka o podelitvi koncesije za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Mestni občini Slovenj Gradec

Tržič

622. Odlok o spremembi odloka o zazidalnem načrtu Mlaka-Tržič

Žalec

623. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Objava publikacijskih kart v barvni različici
AAA Zlata odličnost