Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2049. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1992
2050. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1992
2051. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o merilih, ki se bodo uporabljala pri zniževanju carinske stopnje oziroma pri določitvi carinske stopnje "prosto" pri uvozu blaga v letu 1992
2052. Odlok o dopolnitvah odloka o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1992
2053. Odlok o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov

Sklepi

2054. Sklep o vplačilu dela sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije
2055. Sklep o merilih in pogojih za zmanjšanje ali odpis prispevka za zdravstveno zavarovanje

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2035. Odredba o kontrolnih listkih za označevanje tobačnih izdelkov
2036. Navodilo o vojaški evidenci
2037. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o obračunavanju, izločanju in uporabi obvezne rezerve

OBČINE

Krško

2038. Odlok o uskladitvi ustanovitvenih aktov javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov v občini Krško

Lendava

2039. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Ks Petišovci

Ljubljana-Šiška

2040. Pravilnik o oddaji poslovnih prostorov v najem

Logatec

2041. Sklep o povišanju najemnin

Ormož

2042. Sklep o izbiri izvajalca del

Slovenska Bistrica

2043. Dolgoročni plan - prostorski del občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000 dopolnjen 1991
2044. Dopolnitev in sprememba družbenega plana občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-1990 dopolnjen 1992
2045. Odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov občine Slovenska Bistrica
2046. Odlok o urejanju vinotočev v občini Slovenska Bistrica

Žalec

2047. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen
2048. Sklep o uvedbi referenduma za krajevni samoprispevek na območju KS Andraž

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o napredovanju v nazive v osnovnem in srednjem šolstvu

MEDNARODNE POGODBE

Skupščina Republike Slovenije

67. Deklaracija Republike Avstrije, Republike Finske, Republike Islandije, Kneževine Liechtenstein, Kraljevine Norveške, Kraljevine Švedske in Švicarske konfederacije (države članice EFTE) in Republike Slovenije

Popravki

1. Popravek sporazuma med Republiko Slovenijo in Malto o ukinitvi vizumov
AAA Zlata odličnost