Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1992 z dne 21. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1992 z dne 21. 8. 1992, Kazalo


Predsedstvo Republike Slovenije

2013. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika - vodje stalne misije Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku
2014. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2015. Odlok o določitvi najvišjih cen učbenikov in učnih potrebščin

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2016. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2017. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
2018. Poročilo o višini in o mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v RS in v gospodarstvu RS junija 1992 in višini neto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v obdobju april-junij 1992
2019. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju april-junij 1992
2020. Katalog zbirk osebnih podatkov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2021. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. junija 1992
2022. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2023. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2024. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2025. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2026. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2027. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov

OBČINE

Kranj

2028. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Kranj za obdobje 1986-1990
2029. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Jezersko
2030. Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov

Laško

2031. Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo nepremičnin

Ljubljana-Bežigrad

2032. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP 7/1 - Belinka

Ljubljana-Šiška

2033. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za območje urejanja ŠP 4/1-2 Avtohiša Ford Kaposi

Slovenj Gradec

2034. Odlok o zazidalnem načrtu individualne zazidave Mislinja Šentilj

POPRAVKI

1. Popravek tarife za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh
2. Popravek odloka o spremembi odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju občine Šentjur pri Celju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti