Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992

Kazalo

2039. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Ks Petišovci, stran 2626.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 8. člena zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št.
23/77) in 25.. člen a statuta Krajevne skupnosti Petišovci je Svet KS Petišovci na seji dne 8. 8. 1992 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Petišovci
1. člen
Razpisuje se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Petišovci.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 20. septembra 1992 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 2 let in sicer od 1. 10. 1992 do 30. 9. 1994.
4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za financiranje dograditve kapelice v Petišovcih.
Skupna predračunska vrednost navedene investicije znaša 6,000.000 SIT, s samoprispevkom pa se bo zbralo 5,000.000 SIT.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Petišovci ter so vpisani v splošni volilni imenik ter občani, ki še nimajo splošne volilne pravice, so pa v delovnem razmerju, in sicer:
– 2% od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil,
– 2% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti,
– 1,5% od pokojnin (brez varstvenega dodatka),
– 1,5% od katastrskega dohodka.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Volilci glasujejo osebno in tajno z glasovnico, ki vsebuje naslednje besedilo v slovenskem in madžarskem jeziku:
                Krajevna skupnost Petišovci
 
                     GLASOVNICA
 
  za glasovanje na referendumu, dne 20. septembra 1992 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za financiranje dograditve kapele v Petišovcih.
  Višina samoprispevka bo znašala:
  – 2% od neto OD iz delovnega razmerja in nadomestil,
  – 2% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih
dejavnosti,
  – 1,5% od pokojnin (brez varstvenega dodatka),
  – 1,5% od katastrskega dohodka.
 
                     GLASUJEM
  »ZA«                                  »PROTI«
 
  Volilec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo »ZA«, če soglaša z
uvedbo samoprispevka, oziroma obkroži besedo »PROTI«, če se ne strinja z
uvedbo samoprispevka.
Glasovnice morajo biti opremljene s štampiljko KS Petišovci.
8. člen
Za izvedbo tega sklepa skrbi volilna komisija, ki jo imenuje Svet KS Petišovci.
9. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom, bo opravljal svet KS Petišovci, ki bo o tem najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov.
10. člen
Svet KS Petišovci sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če se bo večina volilcev na območju KS Petišovci odločila za uvedbo krajevnega samoprispevka.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Petišovci, dne 21. avgusta 1992.
Predsednik
Sveta KS Petišovci
Evgen Gömböš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti