Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1992 z dne 31. 8. 1992

Kazalo

2053. Odlok o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov, stran 2647.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 271. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SRS ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
1. člen
S tem odlokom se določi kot ukrep določitve cen pridobitev soglasja k cenam novih učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv (v nadaljnjem besedilu: novi učbeniki).
Ta odlok določa tudi način in postopek pri izdaji soglasja k cenam novih učbenikov.
2. člen
Novi učbeniki so po tem odloku tisti učbeniki, ki jih je s sklepom potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje in se na tržišču v letu 1992 pojavijo prvič.
3. člen
Soglasje iz prvega člena tega odloka izdaja minister za trgovino po predhodnem mnenju ministra za šolstvo in šport,
O zadevi mora minister za trgovino odločiti v roku 30 dni po prejemu soglasja, sicer se šteje, da je soglasje bilo dano.
4. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnosti založništva učbenikov, vložijo zahtevke za soglasje k cenam novih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) na Ministrstvo za trgovino, Ljubljana, Trg republike 3.
5. člen
Zahtevek mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež pravne osebe;
– ime učbenika, delovnega zvezka ali drugega učnega gradiva;
– ime in priimek avtorja;
– število izvodov – naklada;
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave...);
– navedba tiskarne;
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne cene z navedbo normativov:
• papir in drugi material,
• stroški tiska in grafičnih storitev,
• nabavna cena za založbo (fco založba),
• avtorski honorarji,
• stroški založnika (razčlenitev in kvalifikacija),
• lastna cena,
• rabati, marže,
• prometni davek,
• drobnoprodajna cena;
– datum izdaje učbenika;
– datum sklenitve pogodbe s tiskarno;
– datum sklenitve avtorske pogodbe.
6. člen
Če zahtevek ne vsebuje vseh podatkov iz 5. člena tega odloka, se šteje, da zahtevek ni popoln. Vlagatelj je dolžan zahtevek dopolniti v roku in na način, ki ga določi Ministrstvo za trgovino, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.
7. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-06/92-1/2-8
Ljubljana, dne 26. avgusta 1992.
Vlada republike Slovenije
Podpredsednik
Viktor Žakelj l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti