ZZZS kot neprofitni sklad in omejena košarica A

Objavljeno: 16. 9. 2015

Iztočnice za prenovo slovenskega zdravstvenega sistema so bile njegove slabosti, ki jih vidi vsak prebivalec in ki najbolj prizadenejo prav tiste posameznike, ki zdravstvo najbolj potrebujejo: nenormalne čakalne vrste, nesposobnost financiranja kakovostnejše ponudbe in sistemske izgube že pri povprečno učinkovitih izvajalcih.

Navedeno je v največji meri posledica razmer, v katerih ni koordinacije med sredstvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so na voljo za javno zdravstvo ter zbrana in določena s prispevnimi stopnjami, in potrebami, ki naj bi jih s temi sredstvi zadovoljili.

ZZZS očitno ob politiki ohranjanja tako imenovane neomejene košarice zdravstvenih dobrin, ki se financira v glavnem iz prispevkov, ne more usklajevati obsega razpoložljivih sredstev z obsegom potreb po zdravstvenih dobrinah.

Rešitev je tako imenovana košarica A, ki je omejena po eni strani in z vidika obsega s sredstvi, zbranimi s prispevki, po drugi strani pa po strukturi določena s potrebami po zdravstvenih dobrinah in njihovimi cenami. Predlaga jo skupina, ki je zasnovala Projekt prenove gospodarskih vidikov slovenskega zdravstva in jo vodita prof. dr. Maks Tajnikar in doc. dr. Petra Došenović Bonča iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Ekspertna skupina vidi rešitev tudi v tem, da mora ZZZS delovati kot neprofitni sklad, katerega temeljna funkcija je prav ugotavljanje potreb po zdravstvenih dobrinah in usklajevanje obsega in strukture dobrin v košarici A s sredstvi, ki jih zberemo s prispevki in so del proračunske politike v RS. Predlog celovite prenove slovenskega zdravstva je skupina povzela v 82 sklepih. Ključne rešitve bo profesor dr. Maks Tajnikar predstavil na kongresu Zdravje in zdravstvo, ki bo 5. in 6. oktobra na Brdu pri Kranju.

Vljudno vabljeni!

Vir: Andreja Basle, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

AAA Zlata odličnost