ZVOP-2 začne veljati 26. januarja 2023

Objavljeno: 11. 1. 2023

Skoraj pet let zamude, a vendarle – Državni zbor je sprejel ZVOP-2, ki je bil 27. decembra 2022 tudi objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 30. dan po objavi.

Kaj nam v praksi prinaša novi zakon o varstvu osebnih podatkov? Predvsem ureja nekatera področja, ki jih Splošna uredba o varstvu podatkov sploh ne ureja oziroma jih ne ureja dovolj podrobno. Gre za videonadzor, biometrijo, povezovanje zbirk, javne knjige, raziskovalne namene, kontaktne podatke, osebne dokumente in podobno. Skratka, gre za področja, ki jih je urejal že ZVOP-1, pri čemer nam novi zakon prinaša kar nekaj novosti.

ZVOP-2 na primer določa, kdaj in kako dolgo je treba voditi dnevnik obdelav, kar smo doslej poznali kot revizijsko sled, ter dodaja zahteve po dodatni varnosti osebnih podatkov na področju posebnih obdelav.

Prinaša tudi nekaj postopkovnih sprememb, kjer je najbolj viden nov status prijavitelja – »prijavitelj s posebnim položajem«. V ZVOP-2 je tudi več določil o odmerjanju sankcij v razponih za kršitve določil ZVOP-2 in izreku globe po Splošni uredbi o varstvu podatkov, kjer pa so dodane še globe za odgovorne osebe.

ZVOP-2 lahko štejemo kot dopolnitev Splošne uredbe o varstvu podatkov, saj v Slovenijo prinaša dodatne zahteve k izpolnjevanju skladnosti poslovanja pri obdelavi osebnih podatkov. Organizacije, ki so sledile zakonodaji in usmeritvam že zdaj, bodo svoje poslovanje dokaj hitro prilagodile. Preostalim organizacijam pa priporočamo, da od njih črpajo koristne izkušnje in dobre prakse.

Novosti v ZVOP-2 in njihovo umestitev v dosedanjo prakso bosta na predavanju Varstvo osebnih podatkov po novem v praksi predstavili Bojana Pleterski in gostja mag. Eva Kalan Logar.

Avtorica: Bojana Pleterski, direktorica Info hiše d.o.o. 




AAA Zlata odličnost
|