Zaščita otrok v kazenskem postopku in hiša za otroke

Objavljeno: 10. 3. 2021

V zakonodajnem postopku Državnega zbora RS se trenutno nahaja nov predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (v nadaljevanju: Zakon), s katerim želi predlagatelj, tj. Vlada RS, ob upoštevanju mednarodnopravnih standardov in konvencij doseči celovito in sistemsko ureditev obravnavanja mladoletnih oškodovancev.

Zmanjšanje števila zaslišanj

Eden od glavnih ciljev Zakona je odpraviti nepotrebno sekundarno viktimizacijo oziroma stisko mladoletnih prič. Ta cilj želi predlagatelj doseči predvsem z zmanjšanjem števila zaslišanj v kazenskem postopku. V ta namen Zakon predvideva konkretne ukrepe, kot so:

  • širitev obvezne obrambe z zagovornikom do konca zaslišanja otroka ter aktivno sodelovanje obdolženca in zagovornika v pripravah na zaslišanje in med samim zaslišanjem;
  • zaslišanje otroka, ki ga opravi strokovnjak (izvedenec), pri čemer ima zaslišanje sicer prvine izvedenstva, rezultat pa je zapisnik o zaslišanju otroka in ne izvid ali mnenje;
  • obvezna postavitev zagovornika s strani sodišča tistemu domnevnemu storilcu, ki sam ne izbere zagovornika, pri čemer pa postavljeni zagovornik ne opravlja svoje naloge (sam ali z novim izbranim zagovornikom) do konca zaslišanja, tudi če si domnevni storilec med postopkom premisli, s čimer Zakon zmanjšuje možnosti zlorabe pravice do proste izbire zagovornika;
  • i. predhodni pripravljalni sestanek, katerega namen je med drugim tudi doseči zanesljivo otrokovo izpovedbo za potrebe dokaznega postopka.

Hiša za otroke in javna služba

Zakon predvideva, da se celostna obravnava mladoletnih oškodovancev in prič v (pred)kazenskem postopku izvaja kot javna služba v javnem zavodu – hiši za otroke, katere ustanovitev je predvidena v določbah Zakona. Javna služba celostne obravnave bi se tako zagotavljala:

  • s prostorskimi ukrepi, tj. z ureditvijo prostorov na otrokom prijazen način, s čimer se pričakuje manj strahu pred institucijo, ter z zagotovitvijo celovite obravnave na eni lokaciji, pri čemer bi bili prostori za zaslišanje in spremljanje zaslišanja ločeni;
  • z izvajanjem zaslišanja s pomočjo avdio-vizualnih spletnih orodij;
  • z multidisciplinarno in medinstitucionalno obravnavo na enem mestu, ki bi jo izvajalo osebje zavoda;
  • z zagotavljanjem krizne podpore otroku ob zaslišanju ali osebnem pregledu ter z nudenjem psihosocialne pomoči otroku v obdobju po zaslišanju (ne dlje kot pol leta), pri čemer se zavod za zagotavljanje omenjenih pomoči lahko povezuje z drugimi organizacijami.

Kot ustanoviteljica zavoda je predvidena Republika Slovenija, njene ustanoviteljske pravice pa bi izvrševala Vlada RS. Hiša za otroke naj bi bila organizirana enotno za območje RS, pri čemer pa Zakon omogoča oblikovanje območnih organizacijskih enot in hkrati notranjih za posamezna področja celostne obravnave.

Vir: Uradni list in Predlog Zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke.

AAA Zlata odličnost
|