Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1J)

Objavljeno: 20. 7. 2016

V Uradnem listu RS, št. 32/2016 z dne 6. maja 2016, je bila objavljena že deseta novela Zakona o prekrških, ZP-1J.

Novela prinaša nekaj bistvenih sprememb, ki naj bi po eni strani pripomogle k večji učinkovitosti organov in racionalizaciji poslovanja, poenostavili pa naj bi se tudi posamezni postopki, po drugi strani pa naj bi se s spremembami v največji možni meri zagotovila varovanje temeljnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pošten in pravičen postopek o prekršku.

Novela tako uvaja nov, za učinkovitost postopka zelo pomemben institut oziroma ukrep, to je nadomestni zapor, ki bo nadomestil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije odpravljen uklonilni zapor, uvaja institut napovedi zahteve za sodno varstvo v hitrem postopku o prekršku, prenavlja sistem obročnega plačila globe in postopka v zvezi z nadomestitvijo globe z delom v splošno korist ter institut zastaranja, prinaša spremembe na področju začasnega odvzema vozniškega dovoljenja in odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljena, uvaja možnost posega v tajnost pisem in drugih občil ob pregonu hujših prekrškov, usklajuje določbe ZP-1 z določbami Kazenskega zakonika RS ter prinaša še nekaj drugih, a za postopek o prekršku nič manj pomembnih novosti.

V uvodnih pojasnilih k zakonu, ki bodo izšla avgusta 2016, sva avtorja prvi del namenila kratkemu pregledu bistvenih sprememb posameznih predhodno sprejetih novel Zakona o prekrških, od ZP-1A do ZP-1I, v drugem delu pa sva podrobneje predstavila spremembe in novosti, ki jih prinaša novela ZP-1J.

Novela ZP-1J bo začela veljati 6. novembra 2016.


Vir: Suzana Gril in Rafael Viltužnik.

AAA Zlata odličnost
|