Zakaj se v Sloveniji ne uveljavi javno (predkomercialno) naročanje inovativnih rešitev?

Objavljeno: 22. 10. 2018

Kljub temu, da Slovenija spodbuja predkomercialno naročanje za razvoj inovativnih rešitev, tega modela še ni popolnoma osvojila. Večina članic Evropske Unije je že na najvišji razvojni stopnji uporabe predkomercialnega naročanja, medtem ko Slovenija vztraja na obstoječih sistemih.

Seznanite se s prednostmi in praktičnimi rešitvami predkomercialnega naročanja ter ne izpustite najnovejših trendov in inovacij.

Predkomercialno naročanje je primerno in nujno, kadar naročnik naroča rešitev, ki trenutno še ne obstaja ter bi lahko bila razvita v procesu raziskav in razvoja ali z inovacijo, v času, sprejemljivem za naročnika, in ustrezno zahtevam, še bolje pa potrebam naročnika.

Pri nas uveljavljeni modeli javnega naročanja praviloma izhajajo iz metodološko in vsebinsko neustreznega razumevanja in pristopa k zagotavljanju inovativnih rešitev in storitev. Posledično ugotavljamo množico neuspešnih projektov oziroma se postavlja vprašanje, ali res ni mogoče racionalno – v dogovorjenem času, z razumnimi stroški in ob ustrezni, vnaprej načrtovani vsebini – in kakovostno izpeljati tovrstnih projektov v javnem sektorju (npr. DURS, e-zdravje, e-visoko šolstvo) in tudi v gospodarstvu (informacijski sistemi nekaterih slovenskih bank, projekti uvajanja celovitih programskih rešitev (ERP) v mnogih slovenskih podjetjih).

Razumevanje in izkušnje pri vzpostavitvi modela predkomercialnega naročanja ter tudi pri pripravi na tovrstne projekte se močno razlikujejo med državami članicami Evropske unije. Čeprav Slovenija načeloma spodbuja predkomercialno naročanje za razvoj inovativnih rešitev, še vedno ostaja na repu razvitosti v primerjavi z drugimi članicami. Ostaja na prvi stopnji od štirih, kjer se že več kot desetletje (po sprejemu direktive o predkomercialnem naročanju) še vedno »ozavešča o uporabnosti modela predkomercialnega naročanja«, medtem ko je večina članic že na najvišji razvojni stopnji uporabe predkomercialnega naročanja. Ugotavljamo, da je naše vztrajanje na obstoječih, za naročanje inovativnih, kompleksnih rešitev/storitev neprimernih sistemih javnega naročanja za naš javni sektor škodljivo. Zakaj tako?

V okviru projekta PPI2Innovate (program Interreg Srednja Evropa) organizira Zavod Tehnološka mreža ICT v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo okroglo mizo na temo pomena planiranja javnega naročanja inovativnih rešitev (JNI) na področju zdravja, energije in informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) ter predstavitev praktičnega primera predkomercialnega naročanja (PKN). Dogodek bo v četrtek, 22. 11. 2018, od 8.30 do 12.30 v prostorih Uradnega lista RS, Dunajska 167 v Ljubljani.

Naročnike vljudno vabimo, da se udeležijo dogodka, kjer bomo v okviru okrogle mize izpostavili aktualne izzive in praktične rešitve pri planiranju javnega naročanja inovativnih rešitev, dotaknili pa se bomo tudi izzivov in praktičnih rešitev pri izvedbi predkomercialnega naročanja v Sloveniji ter tako poskusili odgovoriti na v naslovu zastavljeno vprašanje.

Vabilo s programom in prijavnim obrazcem lahko najdete tukaj.

Vir: Prof. dr. Andrej Kovačič

 

AAA Zlata odličnost
|