Z uvedbo tahografov nad prekarno delo

Objavljeno: 12.04.2017

Vozniki, ki vozijo več ur brez počitka, zaradi utrujenosti in neprespanosti na cesti predstavljajo nevarnost za njih same, za njihove potnike in tudi za ostale udeležence v cestnem prometu. Vgradnja tahografov v vsa vozila, ki se v cestnem prevozu uporabljajo za komercialni prevoz oseb in blaga, bi tako bistveno pripomogla k zaščiti pravic delavcev in zmanjšanju njihove obremenitve.

Cilja Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu sta varna zaposlitev za vse voznike, ki opravljajo prevoze v cestnem prometu, in obvezna vgraditev tahografa v vsa vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu.

Tako predvideva dodani peti odstavek 2. člena, po katerem morajo biti vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, opremljena s tahografom, če:

  • so dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,3 metra ali več oziroma
  • so vozila, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg ter so zasnovana in izdelana za prevoz več kot šest potnikov poleg voznika.

Poleg tega se za voznike teh vozil uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev. Predlog zakona določa prehodno obdobje šest mesecev, v katerih morajo domači prevozniki skleniti z vozniki delovno razmerje za določen ali nedoločen čas ter v vozila v zgoraj naštetih kategorijah vgraditi tahografe.

Drugi člen tudi širi nabor dokumentov, ki jih morajo imeti pri sebi vozniki domačih in tujih imetnikov licenc. Pogodba o zaposlitvi in dokazila o nakazilih plač in plačanih prispevkih za zadnje tri mesece morajo biti v slovenskem jeziku. S tem se zagotavlja možnost nadzora nad zahtevanimi dokumenti domačih in tujih prevoznikov ter najpomembneje: odpravlja se prekarnost dela na področju prevozov v cestnem prometu in zagotavlja večja socialna varnost voznikov. Preprečile pa naj bi se tudi prakse delodajalcev, imetnikov licenc, da voznikom nalagajo čezmerne delovne obremenitve.

Tako vozila domačih prevoznikov kot tudi vozila za opravljanje avtotaksi prevozov morajo biti označena in opremljena skladno s predpisom. Slednji morajo imeti na vozilu na vidnem mestu pritrjeno oznako s podatki o prevozniku in številko licence. Sklenemo lahko, da je cilj zakona zaščita delavcev, voznikov. Redna zaposlitev pa bi poleg povečanja socialne varnosti voznikov tudi delovni inšpekciji olajšala nadzor – posledično bi se izboljšale delovne razmere voznikov in zvišala splošna varnost v cestnem prometu.

Vir: Uradni list RS, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu.

AAA Zlata odličnost