Z novelo ZJN-3B do ciljev strategije Evropa 2020

Objavljeno: 27. 7. 2021

Odprava administrativnih ovir v postopkih naročil male vrednosti

Spremembe in dopolnitve Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) imajo dva cilja: poenostaviti postopek in odpraviti administrativne ovire za javno naročanje pri naročilih male vrednosti. Z omenjenimi spremembami, ki bodo stopile v veljavo z začetkom prihodnjega leta, naj bi bila ureditev prožnejša in posledično ustreznejša za uresničevanje strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

Sprejete spremembe po mnenju Vlade RS razbremenjujejo naročnike četrtletnega poročanja pri izvajanju okvirnih sporazumov, hkrati pa je lažje dokazovanje nekaznovanosti v določenih postopkih. V primeru nedelovanja sistema za elektronsko komunikacijo med naročniki in gospodarskimi sistemi zakon uvaja rešitev, da bo mogoče kljub nedelovanju sistema postopek ustrezno podaljšati ter tako preprečiti zamude in ponovno izvajanje celotnega postopka.

Sprejeta novela ZJN-3B omogoča postopek naročila male vrednosti na državni ravni do mejnih vrednosti EU, torej, ko objava obvestila v Uradnem listu EU ni obvezna, kar pomeni, da se bodo taka naročila objavljala le na slovenskem portalu javnih naročil.

Drugačne mejne vrednosti

ZJN-3 se bo po novem uporabljal za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali višja od 40.000 evrov (in ne več od 20.000 evrov) na splošnem področju za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj. Novela ZJN-3B pa posega tudi v javno naročilo gradenj, in sicer viša mejno vrednost s 40.000 evrov na 80.000 evrov. Iz nabora socialnih in drugih posebnih storitev so izvzete določene pravne storitve, zanje bodo veljale mejne vrednosti, tj. 40.000 evrov brez DDV.

Nove izjeme

Dodane so štiri nove izjeme od uporabe pravil javnega naročanja. To so: javna naročila na splošnem področju za naročila, ki so oddana zaradi nadaljnje prodaje ali oddaje v najem, javna naročila za blago, ki je namenjeno za protokolarna darila ali promocijo RS, javna naročila za živila, ki bodo okrepila lokalno pridelavo, ter javna naročila za storitve revidiranja obveznih revizij. Na omenjene izjeme se lahko sklicuje vsak naročnik.

Primer neobičajno nizke ponudbe

S spremembo v 86. členu ZJN-3 se uvaja diskrecijska pravica naročnika, ki lahko ob predhodni izvedbi zakonsko predpisanih predhodnih postopkov in ob posvetovanju s ponudnikom zavrne ponudbo, če je ta neobičajno nizka. Še vedno ostaja obligatorna izločitev, če je razlog nizke ponudbe nespoštovanje obveznosti iz delovnih, socialnih ali okoljskih predpisov.

Določitev veljavnosti izpisa iz sodnega registra in sprememba terminologije

Državni zbor je z novelo ZJN-3B tudi drugače opredelil časovno veljavnost izpisov iz registrov za potrebe dokazovanja neobstoja razlogov za izključitev. Tako tovrstni izpisi glede na zakonsko podlago v ZJN-3 ne bodo smeli biti starejši od štirih mesecev ali pa bodo lahko pridobljeni najpozneje v devetdesetih dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb. Hkrati pa je določeno tudi drugačno poimenovanje gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. Ta termin novela ZJN-3B spreminja v izraz »gospodarski subjekti z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja«.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23. julija 2021).
AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti