Višje kazni za uporabnike telefonov med vožnjo in nižje za prekoračitev hitrosti

Objavljeno: 13. 1. 2021

Vlada je 23. 12. 2020 obravnavala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravilih cestnega prometa. Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) namreč določa prometna pravila ravnanja v cestnem prometu ter pooblastila in sankcije, ki jih pri izvajanju zakona izrekajo pristojni organi. Pregled predlaganih sprememb sledi v nadaljevanju.

Globe za prekoračitev hitrosti

Prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro v območju, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, bo voznika po predlogu vlade stala 40 evrov namesto 80 evrov. Prekoračitev hitrosti od 10 do 20 kilometrov na uro bo stala namesto 250 evrov le 120 evrov in tri kazenske točke, voznika, ki bo prekoračil hitrost od 20 do 30 kilometrov na uro, pa bo namesto 500-evrske kazni čakala kazen v višini 250 evrov in pet kazenskih točk.

Do sedaj je bila za prekoračitev hitrosti v razponu od 30 do 50 kilometrov na uro določena kazen v višini 1.000 evrov. Predlog zakona predvideva razčlenitev globe na dva dela, in sicer naj bi globa za prekoračitev hitrosti od 30 do 40 kilometrov na uro znašala 500 evrov kazni in sedem kazenskih točk, vozniki, ki bodo prekoračili hitrost od 40 do 50 kilometrov na uro, pa bodo plačali 750 evrov in dobili devet kazenskih točk.

Na območjih, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, bo odslej za prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro kazen znašala 40 evrov, voznike bo prekoračitev od 10 do 20 kilometrov stala 130 evrov, prekoračitev med 20 in 30 kilometrov na uro pa 500 evrov in sedem kazenskih točk. Kdor bo hitrost prekoračil za 30 ali več kilometrov na uro, bo plačal 1.200 evrov in ostal brez vozniškega dovoljenja.

Globa za uporabo mobilnega telefona med vožnjo

Predlagana novela zakona vsebuje zvišanje globe za uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Ukrep je bil predlagan zaradi vse večje razširjenosti uporabe mobilnih telefonov v Sloveniji in premajhnega zavedanja o posledicah v prometnih nesrečah, ki jih predstavlja uporaba mobilnega telefona med vožnjo. S spremembo 35. člena ZPrCP se bosta tako zvišala globa in število kazenskih točk za prekršek uporabe mobilnega telefona med vožnjo s 120 evrov na 250 evrov, kršitelj pa naj bi prejel tudi tri kazenske točke.

Vožnja desno ob rdeči luči na semaforju

Predlog zakona vsebuje tudi dopolnitev prvega odstavka 99. člena ZPrCP, s katero se določa pomen rdeče luči na semaforju, kateremu je dodan prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju, oziroma pravila ravnanja za udeležence cestnega prometa za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju. Novo pravilo določa, da je vozniku ob rdeči luči na semaforju, kateremu je dodan prometni znak za vožnjo desno ob rdeči luči na semaforju, dovoljena vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, vendar le ob pogoju, da je smer prosta. Tako pravilo so uvedli tudi v Litvi, Belgiji, Franciji, v Nemčiji pa so tako ureditev uvedli že leta 1978, sicer na območju Vzhodne Nemčije, v letu 1994 pa se je razširila na območje celotne Nemčije.

Pogoji za udeležbo električnih skirojev v cestnem prometu

Z dopolnitvijo ZPrCP se določajo pogoji za vožnjo lahkih motornih vozil, med katere spadajo električni skiroji, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h in niso širši od 80 cm. Vozniki električnih skirojev se morajo voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča ceste v naselju, kjer je najvišja dovoljena hitrost vožnje omejena do 50 km/h. Vožnja električnega skiroja je dovoljena le osebam, starejšim od 14 let, voznik pa bo moral do dopolnjenega 18. leta med vožnjo nositi ustrezno pripeto kolesarsko čelado. Uporaba lahkih motornih vozil, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost presega 25 km/h ali so širša od 80 cm, v cestnem prometu ni dovoljena.

Vir: Uradni list RS in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.
AAA Zlata odličnost
|