Videoidentifikacija za poslovanje na daljavo

Objavljeno: 2. 6. 2021

S pandemijo se je del poslovnih aktivnosti preselil v digitalno okolje, pri tem pa podjetja uvajajo nove rešitve, s katerimi strankam lajšajo poslovanje z njimi brez obiska poslovalnice. Med tovrstnimi rešitvami je tudi storitev videoidentifikacije in digitalnega podpisa, ki jo ponuja Telekom Slovenije. Tako podjetja strankam omogočajo takojšen in varen dostop do svojih storitev kjerkoli in kadarkoli.

Videoidentifikacija je storitev Telekoma Slovenije, ki omogoča identifikacijo strank na daljavo in sklepanje poslovnih transakcij z njimi, na primer pri podpisu pogodbe in finančnih transakcijah.
Stranka namreč s storitvijo videoidentifikacije pridobi e-identiteto, s katero varno dostopa do različnih storitev in digitalno upravlja transakcije s podjetjem, ki to možnost omogoča. Videoidentifikacija, digitalna identiteta in elektronsko potrjevanje transakcij so ključni gradniki celovite storitve za digitalno poslovanje s strankami. »Kot prva se je za storitev odločila borznoposredniška družba Ilirika, ki na svoji spletni trgovalni platformi ILIRIKA ONLINE izvaja postopek identifikacije brez obiska stranke v poslovalnicah družbe. Prednosti storitve so hitro prepoznale tudi zavarovalnice in jo integrirale v svoje poslovanje, med drugimi Prva osebna zavarovalnica, Zavarovalnica Triglav in Zavarovalnica Generali, skupaj z družbo Generali Investments,« pravi Metod Platiše, ki je v Telekomu Slovenije pristojen tudi za področje video-elektronske identifikacije.

E-identiteta
E-identiteta je nekakšna osebna izkaznica v digitalnem svetu. Z njo se posameznik predstavi ponudniku storitve po računalniku, mobitelu ali tablici. Prednost e-identitete je, da ponudnik točno ve, kdo podpisuje pogodbe. Najbolj znana oblika e-identitete oziroma sredstva elektronske identifikacije je osebno digitalno potrdilo, ki je sicer precej zapleteno za uporabo, zato so se uveljavile tudi druge, preprostejše oblike, kot sta e-poštni naslov in geslo. Pri ustvarjanju e-identitete je pomembno, kako je posameznik pred tem preverjen, saj to določa stopnjo zaupanja vanjo in vrste poslov, ki jih posameznik z njo lahko sklepa.

Videoidentifikacija
Identifikacija strank je osnova za izvedbo poslovnih transakcij. Izvedbo poslovnih procesov, ki zahtevajo fizično prisotnost stranke, na primer pri odpiranju trgovalnega ali bančnega računa, podpisu zavarovalne pogodbe, sklepanju naročniških razmerij ali oddaji vloge za spremembo naslova prebivališča, lahko danes učinkovito in varno zagotovimo po digitalnih kanalih. Z videoidentifikacijo lahko prepoznamo posameznika ali pa si posameznik ustvari e-identiteto, ki jo uporablja pri nadaljnjih transakcijah.

V postopku videoidentifikacije, ki poteka po videopovezavi, se preverijo podatki, ki jih posameznik pred tem navede v prijavi ali pogodbi, s podatki na uradnem osebnem dokumentu, preveri se pristnost dokumenta in skladnost zajete slike s fotografijo na uradnem dokumentu. V postopku se preverjajo še nekateri drugi elementi, s čimer se zagotovi verodostojnost. Postopek poteka skladno z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma za zavezance in po prilagojenem postopku za nezavezance. Sistem videoidentifikacije se integrira v informacijski sistem podjetja tako, da je rezultat identifikacije takoj po zaključku na voljo in lahko stranka opravi naslednji korak, običajno elektronsko podpiše pogodbo.

Upravljanje digitalnih transakcij
Posamezniki lahko s pridobljeno e-identiteto in uporabo ustrezne tehnologije izvajajo poslovne transakcije in druge storitve na daljavo. Pri upravljanju digitalnih transakcij gre za zbirko storitev v oblaku, ki niso namenjene zgolj upravljanju procesov in z njimi povezanih dokumentov, temveč vključujejo vse potrebno za sklenitev poslovne transakcije od začetka do konca: videoidentifikacijo posameznikov, ustvarjanje e-identitete, avtentikacijo, elektronsko podpisovanje, sledljivost in arhiviranje. Pri tem pri digitalnih procesih nastajajo elektronski dokumenti, ki zahtevajo varno uporabo in seveda zakonsko skladno obdelavo. Telekom Slovenije elektronsko hrambo zagotavlja z ustreznim tehnološkim okoljem in uporabo akreditiranih ponudnikov elektronske hrambe. Pri tem posebno pozornost namenja elektronsko podpisanim dokumentom, ki jih je treba hraniti v izvorni obliki. Varna elektronska hramba vključuje napredne tehnike za časovno žigosanje in metode šifriranja, ki zagotavljajo tako dolgoročno integriteto kot avtentičnost podpisanih dokumentov in veljavnost elektronskih podpisov. Uvedba poslovanja na daljavo je s storitvami upravljanja digitalnih transakcij Telekoma Slovenije preprosta, hitra in varna.

Vir: Telekom Slovenije, partner konference Novi izzivi 2021.

AAA Zlata odličnost
|