Večja vloga stroke pri sodnih izvedenjskih mnenjih, cenitvah in tolmačenju

Objavljeno: 28. 3. 2018

Sodni izvedenci, cenilci in tolmači so tisti del sodnega sistema, ki s (specifičnim) strokovnim znanjem in podajo izvida, mnenja ali cenitve v posameznem postopku pripomore k ugotovitvi ali razjasnitvi kakšnega dejstva. Njihov status je do sedaj urejal Zakon o sodiščih, novi zakon pa naj bi zagotovil boljše preverjanje ohranjanja njihove strokovne usposobljenosti in sistemsko uredil smernice, ki jim morajo slediti pri njihovem delu.

Zakon ureja pogoje in postopek imenovanja ter razrešitve sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev ter tudi smernice za izdelavo izvedenjskih mnenj, cenitev in tolmačenj, ki vsebujejo enotno navedbo strukture, navodil in napotkov. Za sodnega izvedenca, cenilca ali tolmača je lahko imenovana fizična oseba, ki ima ustrezno strokovno znanje, praktične sposobnosti in najmanj 6 let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati delo sodnega izvedenca. Prav tako mora biti državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije in aktivno obvladati slovenski jezik. Sodni izvedenec, cenilec ali tolmač mora imeti pridobljeno predbolonjsko univerzitetno izobrazbo ali končan bolonjski magistrski študijski program in ne sme biti pravnomočno obsojen. Prav tako pa ne sme biti razrešen kot sodni izvedenec, cenilec ali tolmač. Na spletni strani Ministrstva za pravosodje je objavljen tudi imenik sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, ki pa lahko enkrat v 5 letih zahtevajo, da so začasno zbrisani iz javnega dela imenika, vendar ne za manj kot 3 mesece in ne dlje kot 1 leto (obdobje mirovanja).

Z zakonom se ustanavlja tudi strokovni svet, ki bo vsakih 5 let pregledal potrdila sodnih izvedencev s strokovnih izobraževanj in jih vsebinsko ovrednotil. Strokovni svet ima 15 članov (sodnih izvedencev, cenilcev ali tolmačev), strokovnjakov za posamezno strokovno področje, natančneje opredeljeno v četrtem odstavku 6. člena zakona. Člane lahko predlagajo strokovna združenja, njihove naloge pa segajo od spremljanja področja sodnega izvedenstva, podajanja predlogov in pobud do podajanja strokovnih mnenj v postopkih imenovanja, disciplinskih in razrešitvenih postopkih ter ne nazadnje preverjanja strokovne usposobljenosti sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev. V primeru kršitev (natančneje določenih v 30. členu zakona) se sodnim izvedencem, cenilcem ali tolmačem izrečejo disciplinski ukrepi, ki segajo od opominov do denarnih kazni (med 300 in 1.000 EUR) in začasnega ali trajnega odvzema pravice do opravljanja dela.

Zakon je bil sprejet z visoko podporo in pojasnili, da bosta z njim zagotovljeni večja vloga stroke pri obravnavi strokovnih vprašanj ter visoka raven kakovosti izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj. Bistvenega pomena pa je dopolnitev zakona z odločbo, po kateri se bodo lahko sodni izvedenci in cenilci tudi pri opravljanju tržne dejavnost sklicevali na svoj status, kar pomeni, da niso vezani le na delo pred sodišči.

Vir: Uradni list RS, Predlog Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti