V veljavo je stopil novi, osmi protikoronski paket pomoči

Objavljeno: 10. 2. 2021

V petek, 5. februarja 2021, je začel veljati Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-191 (v nadaljevanju: PKP 8), ki podaljšuje določene ukrepe iz prejšnjega protikoronskega paketa in uvaja nekatere nove ukrepe, predvsem s področja socialne varnosti.

 

Čakanje na delo

Z ukrepom subvencioniranja nadomestil plač za delavce, ki jim je odrejeno začasno čakanje na delo, PKP 8 v tem delu posega v določbe Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUPOPDVE)2 in podaljšuje ukrep do 30. junija 2021.

Povračilo dela izplačane minimalne plače

PKP 8 predvideva popolnoma nov ukrep na področju plač. Delodajalec bo po novem za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas (če je delavec zaposlen za krajši delovni čas, ukrep velja v sorazmernem obsegu) ne presega zneska minimalne plače, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 evrov. Minimalna plača skladno s formulo za določitev zneska minimalne plače po Zakonu o minimalni plači trenutno za leto 2021 znaša 1.024,24 evra.

Do tega ukrepa niso upravičeni delodajalci, ki so neposredni ali posredni uporabniki proračunskih sredstev, prav tako pa delodajalec ni upravičen do subvencije za zaposlene v programu javnih del.

Ukrep velja od 1. januarja do 30. junija 2021, pri tem pa delodajalec v času prejemanja subvencije in nato še tri mesece ne sme začeti s postopkom prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga zaposlenih, za katere je prejemal subvencijo. Delodajalec, ki teh določb ne bi upošteval, bo lahko kaznovan z denarno kaznijo od 3.000 do 20.000 evrov.

Solidarnostni dodatek

V tokratnem protikoronskem paketu je predvidena tudi širitev upravičencev do solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. Po novem so upravičenci naslednji:

  • vojni veterani in invalidi, ki prejemajo veteranski oziroma družinski dodatek kot edini prejemek,
  • prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo,
  • brezposelne osebe, ki so od 12. 3. 2020 do uveljavitve PKP 8 izgubile zaposlitev, pri čemer jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi krivdi ali volji,
  • študentke in študenti s stalnim prebivališčem v RS, ki se v tem študijskem letu izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu in niso zaposleni.

Krizni dodatek

PKP 8 nalaga delodajalcem izplačilo kriznega dodatka v višini 200 evrov za tiste zaposlene, ki delajo in katerih plača novembra 2020 ni presegla dvakratnika minimalne plače v RS.

Dodatek mora delodajalec izplačati ob plači za mesec januar 2021. V primeru, da delavec ne dela celotni mesec, mu pripada sorazmerni delež dodatka, podobno pa velja, če je delavec zaposlen za krajši delovni čas od polnega.

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Skladno z določbami 31. člena PKP 8 so zaposleni upravičeni do 3-dnevne zaporedne odsotnosti z dela brez potrebe po izkazovanju potrdila osebnega zdravnika, ki jo zakon poimenuje kot kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni. Delavec je dolžan obvestiti delodajalca pisno ali elektronsko prvi dan odsotnosti, pri čemer ne sme zapustiti kraja svojega bivanja.

Če osebni zdravnik pri delavcu ugotovi, da je tudi po preteku obdobja kratkotrajne odsotnosti delavec še naprej neprekinjeno začasno odsoten z dela zaradi bolezni ali poškodbe, se šteje, da pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni po 31. členu PKP 8 ni bila udejanjena. Nasprotno pa velja, če je delavec bil odsoten manj kot tri zaporedne dni.

Delodajalec bo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS prejel nadomestilo najpozneje v treh mesecih po preteku ukrepa, ki bo črpano iz Proračuna RS. Ukrep velja do konca leta, tj. 31. 12. 2021.

 

1 Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, Uradni list RS, št. 15/21.

2 Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP.

Vir: Uradni list RS in Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP).

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti