Uvaja se enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

Objavljeno: 24. 8. 2022

S 1. septembrom 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dosedanji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Delodajalci, vpisani v PRS, bodo tako v primeru nezgode in poškodbe pri delu (NPD) od 1. septembra dalje prijavo lahko oddali le še na portalu SPOT. Delodajalci bodo na portalu izpolnili podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta v nadaljevanju – z oddajo prijave – v svoja informacijska sistema hkrati prejela Inšpektorat za delo (IRSD) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Delodajalec namreč z izpolnitvijo splošnega dela obrazca prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.

Delodajalec mora sicer IRSD takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, in kolektivno nezgodo (poškodovanih več delavcev, ne glede na število dni odsotnosti z dela). Zaradi izvajanja nalog ZZZS in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) delodajalec prijavi vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža).

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Podatke splošnega dela obrazca, ki jih bo izpolnil delodajalec na portalu SPOT, bo prek informacijskega sistema ZZZS prejel splošni izbrani osebni zdravnik (IOZ) zavarovanca oziroma poškodovanca. Po obvestilu zavarovanca oziroma poškodovanca ali druge osebe, da je zavarovanec utrpel poškodbo pri delu, bo IOZ na podlagi podatkov iz splošnega dela obrazca in svoje ocene (na primer na podlagi zdravniškega pregleda, morebitne medicinske dokumentacije, pogovora z zavarovancem) izpolnil podatke zdravstvenega dela obrazca, ugotovitve pa zapisal tudi v zdravstveno dokumentacijo. ZZZS bo podatke zdravstvenega dela obrazca prejel prek informacijskega sistema.

Zavarovanec oziroma poškodovanec ali druge osebe, če poškodovanec ne more sam (na primer sorodniki, prijatelji, sodelavci in podobno), morajo potem, ko delodajalec izpolni splošni del obrazca na portalu SPOT, obvezno kontaktirati IOZ zavarovanca oziroma poškodovanca, da mu ta odpre začasno nezmožnost za delo in izda bolniški list, da obvesti IOZ, da je prišlo do poškodbe pri delu in da je delodajalec že izpolnil splošni del obrazca na portalu SPOT, ter da zaprosi IOZ za izpolnitev zdravstvenega dela obrazca.

Delodajalec do podatkov zdravstvenega dela obrazca ni upravičen, z njimi se lahko seznani le, če mu jih razkrije zavarovanec oziroma poškodovanec sam. Zavarovancem pa bodo prijave nezgode in poškodbe pri delu in morebitni preklici dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe, pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-08-16-s-1-9-2022-se-uvaja-enotna-elektronska-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu-na-portalu-spot/

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti