Ureditev dvojnega statusa upokojencev

Objavljeno: 24. 5. 2017

Po Predlogu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki trenutno v obravnavi na 30. seji Državnega zbora, naj bi se uresničila dva cilja. Prvi je ureditev dvojnega statusa upokojencev tako, da bosta omogočeni hkratno prejemanje polne starostne pokojnine in opravljanje dejavnosti oziroma zavarovanje iz tega naslova za polni delovni čas. Vsak zavarovanec naj bi tako imel možnost nadaljevati svojo dejavnost (s. p.) ali jo na novo ustanoviti, ob tem pa prejemati polno starostno pokojnino, do katere je upravičen. Drugi cilj pa je urediti področje regresnih zahtevkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ob tem pa upoštevati načelo pravičnosti in načelo sorazmernosti.

 

 

 

Predlog predvideva tudi rešitev odškodninske odgovornosti delodajalca. Če se delavec poškoduje pri delu (velja tudi za poklicne bolezni zaradi neupoštevanja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu), je delodajalec odgovoren za izplačilo odškodnine. Vendar le, če delodajalec predpise krši namenoma ali iz velike malomarnosti. Če je vzrok za poškodbo na strani delavca ali v primerih manjše malomarnosti, pa delodajalec ni odgovoren za plačilo odškodnine. Višina zneska odškodnine je tudi omejena, in sicer na 20-kratnik najnižje pokojninske osnove. Smisel omejitve naj bi bil v tem, da se ne ogrozi obstoj povzročitelja škode. Če je povzročena škoda nastala namenoma, jo mora v celoti povrniti povzročitelj. Zavod ima pravico zahtevati povrnitev škode od delodajalca tudi, če je škoda nastala, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda.

»Dvojni status« predvideva tudi, da se zavarovancu, ki že opravlja ali začne opravljati dejavnost v obsegu polnega delovnega časa in ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, (če se za to odloči) mesečno izplačuje polna starostna pokojnina, do katere bi bil upravičen na dan njene uveljavitve. Pokojnina se izplačuje do prenehanja obveznega zavarovanja s polnim delovnim časom. Izplačilo polne pokojnine lahko uveljavi tudi tisti, ki prejema starostno pokojnino, pa se za opravljanje dejavnosti v polnem delovnem času odloči naknadno.

Namen ureditve »dvojnega statusa« je omogočiti, da lahko tisti, ki želi opravljati svojo dejavnost ali jo ustanoviti, ob tem prejema polno starostno pokojnino, do katere je upravičen. Predlagatelji ocenjujejo, da bo sprememba pozitivna za obe strani: po eni strani se vsem, ki želijo ostati aktivni v pokoju, to tudi omogoči, po drugi pa bodo polni prispevki teh zavarovancev dodaten priliv. Ocena je, da bi se v nasprotnem primeru razširila siva ekonomija in delo na črno.

Vir: Uradni list RS, Predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

AAA Zlata odličnost