Statist

Objavljeno: 9. 11. 2016

Eden izmed pomembnejših elementov v javnem naročanju je transparentnost. Za povečanje transparentnosti na področju javnega naročanja je Ministrstvo za javno upravo, v okviru projekta elektronsko javno naročanje, zagotovilo celovito, neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Na spletni strani www.ejn.gov.si/statist je mogoče dostopati do podatkov o oddanih javnih naročilih v obdobju od 1. 1. 2013 naprej. Na tem mestu so zbrane informacije o oddanih javnih naročilih, ki jih je mogoče pregledovati na uporabniku prijaznejši način, obenem pa so prikazi urejeni tako, da je mogoče po različnih parametrih priti do vseh pomembnejših podatkov o porabi javnih financ za vse naročnike v omenjenem obdobju.

Ob vstopu na stran se prikažejo podatki o oddanih javnih naročilih od začetka tekočega leta. Prikazani podatki se zajemajo iz posameznih obvestil o oddaji naročila, ki jih naročniki objavljajo na portalu javnih naročil v skladu z javnonaročniško zakonodajo, z izjemo naročil s Seznama storitev B, ki v prikazu niso zajeta. Trenutno se prikazani podatki zajemajo iz objav, ki so jih naročniki objavili do dneva pred vpogledom uporabnika v podatke, v prihodnosti pa bo zagotovljen nabor podatkov, ki bo v vsakem trenutku uporabniku prikazoval ažurno stanje glede na objave na portalu javnih naročil.

Prikaz podatkov lahko posamezni uporabnik prilagaja svojim potrebam s pomočjo filtra, v katerem ima možnost nastavitve iskalnih parametrov, ki se nanašajo na naročnika (naziv, regija sedeža), na postopek (predmet, zakonska podlaga, vrsti postopka…) in na ponudnika (naziv, državo sedeža, regijo – za slovenske ponudnike). Uporabnik lahko parametre enostavno dodaja in briše iz filtra ter s tem prilagaja izpis podatkov.

Glede na izbrane parametre, se za izbrano časovno obdobje prikazujejo naslednji agregirani podatki:

  • vrednost oddanih naročil brez DDV,
  • število različnih naročnikov, ki so oddali naročila,
  • število naročil v katerih sta bila upoštevana okoljski in socialni vidik,
  • število vseh objavljenih obvestil o oddaji naročila,
  • število objavljenih obvestil o oddaji naročila samo na portalu javnih naročil ter število objavljenih obvestil na portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti – TED.

Za agregirane podatke je prikazana porazdelitev oddanih javnih naročil glede na skupno vrednost (tabelarični in grafični prikaz) za:

  • deset naročnikov in deset ponudnikov (število in vrednost oddanih naročil) z največjo vrednostjo oddanih oziroma dodeljenih javnih naročil,
  • izvor ponudnika glede na državo sedeža (Slovenija, Evropska unija ostale države),
  • deset, po vrednosti največjih predmetov naročanja glede na CPV šifro iz Enotnega besednjaka javnih naročil (CPV kodo),
  • predmet javnega naročila (blago, storitve, gradnje),
  • zakonsko podlago (ZJN-2, ZJN-3, ZJNVETPS, ZJNPOV).

Pri podatkih za naročnike je možno pridobiti seznam obvestil o oddaji javnega naročila in s pomočjo hiperpovezave dostopiti do vsakega obvestila, ki je objavljeno na portalu javnih naročil.

Uporabniku je omogočen izvoz podatkov za izbrane kriterije v datoteko v formatu .csv, kar mu omogoča kasnejšo uporabo podatkov. Vse podatke, ki so prikazani na ekranu, lahko uporabnik shrani v datoteko v formatu pdf.

Vir: Zbornik 2. Mednarodni kongres javnega naročanja 2016, Uroš Izlakar in Matjaž Uhan.

AAA Zlata odličnost
|