Spremembe in dopolnila Zakona o službi v Slovenski vojski

Objavljeno: 3. 1. 2018

Zakon o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07), ki je uredil posamezna vprašanja vojaške službe za poklicne pripadnike Slovenske vojske, je bil sprejet leta 2007. Ker so se pri izvajanju zakona pojavile nekatere težave, so ta področja v Predlogu zakona o službi v Slovenski vojski podrobneje razdelana.

V predlogu je zapisano, da je Slovenska vojska sicer del javnega sektorja, vendar pa je ob urejanju posameznih delavnopravnih vprašanj in plač njenih pripadnikov nujno treba upoštevati tudi posebne zahteve poklicnega opravljanja vojaške službe v državi ali zunaj nje. Vojaško službo je treba opravljati častno, strokovno, zakonito, ob spoštovanju vojaške discipline, enostarešinstva in obveznega izvrševanja ukazov. Predlog opredeljuje postopke posredovanja prošenj, predlogov, zahtev, ugovorov in pritožb ter pridobivanja odgovorov nanje – pripadnik jih posreduje nadrejenemu; če z odgovorom ni zadovoljen, pa se lahko obrne na višjega nadrejenega, katerega odločitev je končna.

Predlog zakona ureja tudi potrjevanje izobraževalnih programov in poklicnih standardov za vojaško izobraževanje, določa pa tudi pogoje, pod katerimi lahko ministrstvo za obrambo štipendira kandidate za poklicno delo v vojski ali za službo v pogodbeni rezervi. Nujna pa je tudi ureditev sklepanja pogodb o zaposlitvi v Slovenski vojski, ki se lahko sklepajo za določen ali nedoločen čas. S tem se omogoča večja možnost kadrovskega popolnjevanja. Podčastniki, častniki in vojaški uslužbenci sklepajo pogodbe za nedoločen ali za določen čas (10 let), ki se lahko podaljšuje za enako obdobje. Enako velja za vojake, vendar se njihove pogodbe lahko podaljšujejo le do dopolnjenega 45. leta starosti.

Predlog podrobneje ureja tudi delovni čas, ki ne sme biti daljši od 40 ur v tednu in ne krajši od 36 ur, pri čemer delovna obveznost lahko traja največ 12 ur. Njegov začetek in konec določi načelnik generalštaba. Pri neenakomerni razporeditvi polnega delovnega časa pa ta ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Predlog natančneje določa tudi delovni čas, ki velja v času pripravljenosti in dela v tujini, ter vzpostavlja mehanizme koriščenja presežka delovnih ur.

Eden od ključnih ciljev predloga je povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski in zagotoviti programirano zadrževanje kadrov. S tem namenom predlog zakona predlaga nadgradnjo instituta – podeljevanje posebnih denarnih nagrad, do katerih so upravičeni pripadniki ob sklenitvi ali podaljšanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Kot eno od temeljnih pravic in dolžnosti pripadnikov vojske določa udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih, še posebej pa poudarja pomen celovite skrbi zanje, pri čemer omenja tako zdravstveno oskrbo, socialno varstvo kot psihološko pomoč. Opredeljuje pa posebne pravice tistih, ki so v Slovenski vojski zaposleni več kot deset let in so več kot tri leta najemniki službenega stanovanja: v takem primeru imajo pravico do odkupa tega stanovanja, če najemniku in uporabnikom pomeni edino stanovanje. Nekatere pravice skrbi so namenjene tudi upokojenim pripadnikom.

Vir: Uradni list RS, Predlog zakona o službi v Slovenski vojski.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti