Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju kmalu tudi med zakonci, zunajzakonskimi in istospolnimi partnerji?

Objavljeno: 20. 7. 2016

Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, ki je trenutno v fazi druge obravnave. Predlog novele ZD na pobudo Notarske zbornice Slovenije predvideva tudi spremembo 137. člena Zakona o dedovanju (ZD), in sicer v delu razširitve kroga oseb, ki lahko sklenejo sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, na zakonce, zunajzakonske in istospolne partnerje.

 

Po trenutno veljavni ureditvi v ZD sta lahko pogodbeni stranki sporazuma le prednik in njegov potomec, ki sme samostojno razpolagati s svojimi pravicami.

ZD ne določa natančneje, kateri potomec (otrok, vnuk(-inja), pravnuk(-inja)) se lahko odpove neuvedenemu dedovanju. Zato je treba šteti, da prednik lahko sklene sporazum s potomcem ne glede na bližino sorodstva in ne glede na to, ali bi bil potomec v trenutku sklenitve sporazuma poklican k dedovanju po predniku.

Potomec se lahko odpove neuvedenemu dedovanju po katerihkoli svojih prednikih (mami in/ali očetu, dedku in/ali babici itd.). Tako se lahko neuvedenemu dedovanju odpove otrok po enem ali obeh starših, vnuk(-inja) po dedku in/ali babici in pravnuk(-inja) po pradedku in/ali prababici.

Neomejitev kroga potomcev, ki se lahko odpovedo neuvedenemu dedovanju po kateremkoli svojem predniku, je zaradi različnih življenjskih primerov nujna.

Po trenutno veljavni ureditvi sporazuma med seboj ne morejo skleniti zakonci, zunajzakonski partnerji in (registrirani) istospolni partnerji, saj naše pravo določa kot upravičenca za sklenitev sporazuma le zapustnikovega potomca.

Zanimiva bi bila tudi rešitev, da sporazum med seboj lahko skleneta bodoča zakonca. V tem primeru bi bil sporazum lahko sklenjen pod pogojem, da bodoča zakonca pozneje zakonsko zvezo dejansko skleneta.

V praksi se je že velikokrat izkazalo, da bi bila možnost, da sporazum med seboj skleneta zakonca ali zunajzakonska partnerja, zelo ustrezna. Nemalo je primerov, ko zakonci ali zunajzakonski partnerji želijo, da njihovo premoženje dedujejo le otroci (skupni ali otroci le enega).

Več o sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju si lahko preberete v priročniku avtorice mag. Nine Scortegagna Kavčnik Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju.


Vir: mag. Nina Scortegagna Kavčnik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti