Skriti stroški poslovanja z gotovino in dejanski stroški pri brezgotovinskih plačilih

Objavljeno: 4. 5. 2022

Gotovina v denarnici nam predstavlja jamstvo plačilne sposobnosti in zato deluje pomirjujoče. Podobno velja tudi za gotovino v blagajni trgovca, obrtnika, gostinca, prevoznika, občinske blagajne, prireditelja predstave, skratka vseh, ki za svoje izdelke in storitve sprejemajo plačila.

Obenem pa mnogi (pri čemer seveda zanemarimo nekaterim dobro znane učinke poslovanja brez računov in s tem mimo davčne blagajne) ne poznajo dejanskih stroškov poslovanja z gotovino in si prav tako ne predstavljajo, koliko jih poslovanje z gotovino stane v primerjavi z brezgotovinskim poslovanjem. 

Stroški sprejemanja plačil

Plačilni instrumenti imajo številne neposredne provizije, povezane storitve in širok nabor posrednih stroškov za trgovce. Da bi dobili realističen pogled od začetka do konca, smo si ogledali tri komponente:

  • Neposredni stroški: pri digitalnih instrumentih ti stroški obsegajo znesek, plačan ponudnikom plačilnih storitev (provizije so povezane s transakcijami in se zaračunavajo v deležu od nakupnega zneska, kot fiksna provizija ali kot kombinacija obojega). Za denar smo neposredne stroške opredelili kot strošek polaganja gotovine pri banki ali strošek prevzema gotovine (strošek gotovine na poti (CIT)). Za kartične (štiristranske) sheme se zaračuna storitev trgovca (MSC).
  • Posredni stroški: vsi instrumenti nosijo širok razpon stroškov, ki so bodisi potrebni za omogočanje transakcije (kot je plačilni terminal ali blagajna) bodisi so posledica transakcije (na primer goljufija, kraja ali napake pri vnosu podatkov za plačilo).
  • Stroški zalednih postopkov: izvirajo iz opravil, potrebnih za uskladitev plačil (na primer uskladitev računov in pripravo blagajne).

Gotovina je dražja od večine elektronskih plačilnih instrumentov

Navkljub digitalizaciji ostajajo gotovinska plačila v trgovini pomembna. V pretežnem delu zahodne Evrope po raziskavi BCG iz marca letos je uporaba gotovine predstavljala med 10 % in 40 % vrednosti plačil in 10 % do 70 % števila plačil.

Nekateri prodajalci še vedno menijo, da je sprejemanje gotovinskih plačil brezplačno, ker ni povezano s stroški na transakcijo. Vendar pa je na podlagi celovitega vpogleda gotovina med najdražjimi instrumenti s povprečno ceno 3 % vrednosti nakupa!

Medtem ko so neposredni stroški gotovine nizki, stroški trgovcev izhajajo iz posrednih in zalednih stroškov, povezanih z ravnanjem z gotovino:

  • Neposredni strošek gotovine je približno 0,4 %. Večina trgovcev plača varen prevoz do banke in/ali bančne provizije za polog gotovine.
  • Stroški depozita lahko znašajo med 0 in 1,5 %, stroški CIT pa lahko dosežejo 2 %.

Z zmanjševanjem deleža gotovinskih plačil naj bi se neposredni stroški za trgovce povečevali. Na trgih z nizkimi ravnmi gotovine in zato z minimalnim obsegom smo na primer opazili višje stroške deponiranja gotovine in/ali CIT.

  • Posredni stroški so druga največja stroškovna postavka, ki skupaj znašajo približno 1 %. To je mogoče razčleniti na približno 0,2 % za stroške opreme (na primer v zvezi z registrsko blagajno in trezorjem) in približno 0,8 % za druge izgube (kraje zaposlenih, napake pri ravnanju z gotovino in druga kazniva dejanja).
  • Zaledni stroški so najdražja postavka in dosegajo približno 1,5 %. Ti so posledica stroškov dela za uskladitve vrednosti postavk, pripravo blagajne in (za nekatere trgovce) prenos gotovine do banke.

Opomba 1:  v primerjavo, ker smo se posvetili na stroške poslovanja za sprejemalce plačil, niti nismo vključili dodatnih stroškov gotovine, ki so jih plačali potrošniki (kot so provizije za dvig na bankomatih), ali stroškov, ki jih plačajo banke (na primer stroškov, povezanih z omrežjem bankomatov in ravnanje z gotovino) ali centralne banke.

Opomba 2:  v primerjavi s sprejemanjem plačil v gotovini imajo brezgotovinska plačila za sprejemalce plačil, kot je znano, potencialno prednost v možnosti vzpostavitve sistemov za prepoznavanje kupcev in njihovih navad, s tem pa za napovedno analitiko in ustvarjanje pozitivnega vpliva na prihodke in na ekonomičnost poslovanja.

Avtor: mag. Matija Vojsk, MBA, vodja prireditvenega odbora na dogodku Novi izzivi 2022.AAA Zlata odličnost
|