S prodajo alkohola do več denarja za slovenski šport?

Objavljeno: 10.05.2017

Glavna cilja Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola sta povečati financiranje športnih organizacij iz lastnih dejavnosti ter s podeljevanjem dovoljenj regulirati omejeno možnost točenja pijač z omejeno vsebnostjo alkohola na športnih prireditvah. Tako naj bi se preprečila nelegalen vnos in čezmerno uživanje alkoholnih pijač na javnih prireditvah. Novost, ki jo prinaša predlog, je omejevanje organizatorjev z dovoljenjem, ki ga bodo lahko izgubili, če ne bodo upoštevali zakonodaje.

Predlagatelji zagovarjajo prepričanje, da športna prireditev ne bi smela biti zgolj prihod na prireditveni prostor, parkiranje, nakup vstopnice, ogled tekme in odhod, temveč naj bi bila družabni dogodek, namenjen srečevanju in kakovostnemu preživljanju prostega časa. S ponudbo hrane in pijače naj bi se obiskovalci tekem torej dalj časa zadržali na območju prireditve, poleg tega pa bi tekme s temi spremembami pridobile tiste gledalce, ki se sedaj raje odločajo za ogled prireditev v bližnjih lokalih ali doma.

Obsežnejši del pojasnitve velja nameniti vprašanju zagotavljanja javnega reda in miru ter varnosti obiskovalcev športne prireditve, na kateri je uporaba alkohola sicer omejena, pa kljub temu dovoljena. Da bi omejili pojav huliganstva in vandalizma ter dali jasno sporočilo, da ni tolerance do nasilja, so bila uvedena nova policijska pooblastila za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah. V primeru prekrška ali nasilnega dejanja imajo policisti na voljo dve možnosti: nasilnemu obiskovalcu športne prireditve lahko izrečejo ukrep prepovedi udeležbe ali pa z namenom preprečitve kršitve prekinejo potovanje huliganov na športno prireditev.

Najpomembnejša točka, ki jo prinaša predlog zakona, je uvedba sistema omejevanja z dovoljenji, ki jih izda upravna enota. To v praksi pomeni, da bi organizatorji v času trajanja javne prireditve lahko prodajali ali ponujali alkoholne pijače le, če jim je bilo odobreno dovoljenje za tovrstno dejavnost. Prostor, kjer sta dovoljena prodaja in uživanje alkoholnih pijač, mora biti določen pred izdajo dovoljenja in vidno označen. Dodano mora biti opozorilo ministra za zdravje, da uživanje alkohola lahko škoduje zdravju. Prav tako pa predlog zakona vključuje omejitev prodaje alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola, eno uro pred začetkom in med javno športno prireditvijo. Predlagatelji so prepričani, da popolna prepoved prodaje alkoholnih pijač ni prava pot. Nadomestila naj bi jo uvedba dovoljenj, ki bi se z dodanimi policijskimi pooblastili povezala v učinkovit in delujoč sistem po vzoru dobrih praks iz tujine.

Vir: Uradni list RS, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe alkohola.

AAA Zlata odličnost