Predlog sprememb Zakona o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov

Objavljeno: 10. 5. 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov, katerega predlagatelj je Ministrstvo za zdravje, v slovenski pravni red prenaša Delegirano direktivo Komisije (EU) 2022/2100 z dne 29. junija 2022 o spremembi Direktive 2014/40/EU (Delegirana direktiva) in odpravlja ugotovljene manjše nepravilnosti pri prenosu Direktive 2014/40/EU o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov.

Cilji in poglavitna načela predlaganega zakona

Predlagani zakon nacionalni pravni red usklajuje s pravnim redom EU z namenom preprečevanja in zmanjšanja uporabe elektronskih cigaret med mladimi ter s ciljem izboljšanja nadzora in doslednejšega sankcioniranja kršitev predpisov s tega področja. Cilji so umeščeni v Strategijo za zmanjševanje posledic rabe tobaka in dolgoročno stremijo k boljšemu zdravju ljudi ter vzdržnosti zdravstvenega sistema v prihodnosti. Predlog zakona se osredinja na načelo učinkovitosti in načelo previdnosti, ki v primeru dvoma daje prevlado koristi varovanja javnega zdravja.

Poglavitne rešitve predlaganega zakona

Predlog zakona prenaša določbe Direktive 2014/40, ki se nanašajo na opredelitev tobaka za zvijanje in povezanih izdelkov, podobe zavojčkov in zunanje embalaže tobačnih izdelkov, brisanje evidentiranih podatkov s strani gospodarskih subjektov, vključenih v trgovino s tobačnimi izdelki, obveščanje o novih tobačnih izdelkih ter na dajanje na voljo informacij o elektronskih cigaretah Evropski komisiji in drugim državam članicam.

Nadalje predlog zakona skladno z Delegirano direktivo uvaja opredelitev ogrevanega tobačnega izdelka. To je nov tobačni izdelek, ki se segreva, da proizvede emisijo, ki vsebuje nikotin in druge kemikalije ter ki jo uporabnik nato vdihne. Odvisno od njegovih značilnosti se v Delegirani direktivi klasificira kot brezdimni tobačni izdelek ali kot tobačni izdelek za kajenje. Predlog zakona jih v ZOUTPI opredeli kot ogrevani tobačni izdelek za kajenje.

Ker se na tržišču pojavljajo čedalje novejši izdelki z nikotinom, ki pa ne vsebujejo tobaka, predlog zakona uvaja opredelitev novega nikotinskega izdelka, njegovo obravnavo 6 mesecev pred nameravanim dajanjem na trg pa izenačuje z obravnavo elektronskih cigaret in tekočin oziroma polnil z nikotinom in brez njega glede njihove prostornine, glede prepovedi dodajanja vitaminov in zagotavljanja, da teh izdelkov ne morejo uporabljati otroci.

Predlog zakona prepoveduje arome v ogrevanih tobačnih izdelkih, aromatične snovi v kateri koli od njihovih komponent ali kakršne koli tehnične značilnosti, ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa ali jakost dima, kot to že velja za cigarete in tobak za zvijanje. Na embalažo ogrevanih tobačnih izdelkov uvaja splošna, informativna in sestavljena zdravstvena opozorila, kot to velja za druge tobačne izdelke za kajenje.

Poleg tega predlog zakona prepoveduje arome v elektronskih cigaretah. Te po navedbah Ministrstva za zdravje povečujejo privlačnost elektronskih cigaret med mladostniki in zvišujejo tveganje za kajenje cigaret, ker so zaznane kot manj tvegane oziroma škodljive za zdravje. Pri tem povečujejo izpostavljanje snovem, ki povzročajo odvisnost. Predlagatelj pri tem opozarja, da je uporaba arom v elektronskih cigaretah skrb vzbujajoča, saj njihova toksičnost ni ustrezno raziskana.

Nadalje predlog zakona uvaja tudi sistem za odobritev novih tobačnih in novih nikotinskih izdelkov. Sistem vzpostavi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki izvede vse potrebne postopke za odobritev ali zavrnitev teh izdelkov. Pri tem NLZOH sodeluje s strokovnjaki različnih ustreznih institucij, in sicer za namene odobritve teh izdelkov in obravnave drugih izdelkov, kadar je potrebna dodatna ocena ali je zadevni izdelek predmet obravnave po določilih ZOUTPI. Podrobnejši pogoji glede vzpostavitve sistema odobritve bodo določeni s pravilnikom.

Predlog zakona uvaja spremembe z namenom povečanja učinkovitosti nadzora nad izvajanjem ZOUTPI. Uvaja globe za posameznike, ki tobačne in povezane izdelke nezakonito uvažajo ali prodajajo. Sklepno predlog zakona z namenom popolne zaščite pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih javnih in delovnih prostorih prepoveduje kadilnice.

Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanh izdelkov.

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti