Predlagane spremembe regulacije prirejanja iger na srečo

Objavljeno: 12. 1. 2022

Nova ureditev dodeljevanja koncesij

Predlog Zakona o spremembah Zakona o igrah na srečo (»novela ZIS«) na novo ureja področje podelitev koncesij za prirejanje iger na srečo. Predlagani 10. člen novele ZIS posega v trenutno veljavni 36. člen Zakona o igrah na srečo (»ZIS«), na podlagi katerega bi po novem Ministrstvo za finance najmanj trikrat letno objavilo javni razpis. 

Po izvedenem razpisu pa bi imela vlada pristojnost z odločbo dodeliti koncesijo izbranemu vlagatelju. Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo in stav bi se dodeljevala za najmanj tri in največ pet let in bi se po poteku te dobe lahko podaljša, vsakokrat za najmanj tri in največ pet let.

Sprememba števila prirediteljev klasičnih iger na srečo

V skladu z novelo ZIS je predlagana nova ureditev števila prirediteljev, ki imajo pravico trajno prirejati klasične igre na srečo (v skladu z določbo 10. člena ZIS za klasične igre na srečo veljajo: »številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombole, lota, športne napovedi, športne stave, srečelovi in druge podobne igre«). Tako bi na podlagi 2. člena novele ZIS lahko na območju Republike Slovenije trajno prirejalo klasične igre na srečo in stave največ pet prirediteljev, pri čemer bi vlada lahko dodelila največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici in največ 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih.

Spremembe v zvezi s statusnopravnimi vprašanji gospodarskih družb s koncesijo prirejanja posebnih iger na srečo v igralnici

Z novelo ZIS je tudi predlagano, da sme v Sloveniji klasične igre na srečo in stave trajno prirejati le gospodarska družba, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ima v ta namen dodeljeno koncesijo. Prav tako pa bi lahko prireditelj prirejal klasično igro na srečo in stave v sodelovanju s tujimi prireditelji iger na srečo, ki imajo dovoljenje pristojnega organa svoje države za prirejanje teh iger.

Prav tako pa želi predlagatelj odpraviti statusnopravne omejitve glede oblike gospodarske družbe, kar se kaže predvsem v spremembah glede lastništva v družbi koncesionarki. Tako bi po novem veljalo pravilo, da neposredni ali posredni lastniški delež Republike Slovenije gospodarske družbe s podeljeno koncesijo ne sme biti nižji:

  • od 25 % + 1 delnice, ko gre za delniško družbo oziroma
  • od 51 %, ko gre za katero od drugih statusnopravnih oblik gospodarske družbe.

Hkrati je z določbami novele ZIS predvidena najnižja stopnja koncesijske dajatve, ki ne sme biti nižja od 5 % in je določena v odločbi o dodelitvi koncesije, ki jo izda Vlada RS. Pri določitvi stopnje koncesijske dajatve se v skladu s predlaganim novim petim odstavkom 40. člena ZIS upošteva:

  • finančni predračun posamezne klasične igre na srečo,
  • poslovni rezultat prireditelja v preteklem obdobju in višino koncesijske dajatve pri drugih klasičnih igrah in
  • morebitni vpliv na financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.

Vir: Besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo z dne 2. 9. 2021

AAA Zlata odličnost
|

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti