Poznate poslovni bonton pri predaji darila?

Objavljeno: 21. 12. 2016

V različnih kulturah so se skozi stoletja razvile številne tradicije obdarovanja kot izraza posebnega spoštovanja in naklonjenosti. Sčasoma je obdarovanje postalo potrdilo skupnih, z dogovori sklenjenih odločitev, a njegovo osnovno poslanstvo ostaja enako: obdarovanje ima predvsem povezovalno vlogo.

Darila se razlikujejo v namenu in načinih posredovanja ter predvsem po osebah, ki darila predajajo in sprejemajo. Poslovna darila so del poslovne strategije in odnosov, vedno bolj pa tudi del predstavljanja in trženja lastne kulture. Kot sestavino poslovnega protokola si jih izmenjujemo ob poslovnih stikih, v izjemnih primerih pa tudi ob pomembnih osebnih obletnicah. Približevanje prvotno ločenih interesov lahko poslovno komuniciranje pospeši, s poslovnimi darili pa te odnose postavimo na še višjo raven.

Poslovno darilo ima lahko tudi informativno in promocijsko poslanstvo za samo podjetje – seveda pa mora biti primerno načrtovano. Promocijska darila pomagajo oblikovati vtis ter seznanjajo z vsebino in načinom življenja v podjetju. Njihov namen je predstaviti podjetje in pokazati na značilnosti in prednosti posameznih blagovnih znamk.

Darila lahko predamo posredno ali neposredno – slednji način je boljši, saj si darila izmenjajo predstavniki podjetja. Ti darila predajajo ob obisku podjetja, ustanove, občine, na sestanku, ob podpisu pogodbe, zunaj uradnih prostorov pa ob poslovnem kosilu ali večerji (pri delovnem zajtrku je obdarovanje nekoliko manj primerno, saj se pogovori takrat šele začnejo), ob zasebnem obisku poslovnega partnerja ali med izletom, vključenim v poslovni obisk in popestrenim z ogledom zanimive razstave ali obiskom delavnice domačega obrtnega mojstra.

Čeprav je način predaje ritual, za katerega pravila niso natančno določena, edino trdno izhodišče pa je v čim večji sproščenosti in čim manjšem avtomatizmu, pa moramo za ritual predaje darila izdelati dober model: tisti, ki predaja poslovno darilo, mora poznati vsebino darila in njegovo zgodbo. Prejemnik pa o prejetem pove svoje vtise, ga komentira in kaj povpraša. V uradnih državnih in diplomatskih protokolih je čas predaje točno določen, medtem ko so v poslovnem protokolu te stvari bolj odprte. Vsekakor pa z obdarovanjem počakamo do konca sestanka. Z načinom predaje ne smemo vdirati v zasebno sfero obdarjenega, paziti pa moram tudi, da ne posegamo v njegovo estetsko obzorje, versko zavest in da ne prestopamo meje sprejemljivega. Za poslovna darila velja v ritual predaje vključiti tudi izdelovalca.

Najmanj napak pri posredovanju in sprejemanju daril bomo naredili, če bomo poznali navade, vrednote in norme ter posebnosti, povezane z obdarovanjem v posameznih podjetjih. Dobro moramo poznati tudi koledar partnerskega podjetja s posameznimi obletnicami in dogodki. Pri tem pa moramo v zavesti ohraniti, da je obdarovanje predvsem spoštovanje človeških odnosov.

Vir: Kultura darila, poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril, dr. Janez Bogataj

AAA Zlata odličnost
|