Poznate dobro prakso pri izdelavi razpisne dokumentacije v okviru operacije celostna prometna strategija?

Objavljeno: 20. 1. 2016

Ministrstvo za infrastrukturo je 16. oktobra lani v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za sofinanciranje operacije »celostna prometna strategija«, CPS, ki se bo izvajala v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Poleg vseh preostalih zahtev, ki jih določa ministrstvo za infrastrukturo, je med drugim v razpisni dokumentaciji določeno, da mora upravičenec (občina, ki kandidira za pridobitev sredstev) najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe z ministrstvom objaviti javno naročilo za izdelavo CPS.

Ker se predvideva, da bo ministrstvo za infrastrukturo odločbo in pogodbo o sofinanciranju potrjenim upravičencem poslalo v prihajajočem obdobju, je skladno z zgoraj opredeljeno zahtevo in terminsko določenim rokom za objavo javnega naročila za izbiro izdelovalca CPS na portalu javnih naročil nujno potrebno, da upravičenci pravočasno pripravijo celotno dokumentacijo, kot jo za postopke javnih naročil zahteva relevantna zakonodaja. Pri tem pa sta bistvenega pomena tudi opredelitev dokumentacije in definiranje predmeta javnega naročila.

V okviru priprave dokumentacije javnega naročila za izbiro izvajalca operacije celostne prometne strategije na tem mestu primarno poudarjamo, da je treba upoštevati vse zahteve in določbe ministrstva za infrastrukturo, kot so podane v razpisni dokumentaciji razpisa operacije. Konkretno razpisna dokumentacija v poglavju 6 – Minimalni standardi za izdelavo »celostne prometne strategije« – določa zahteve, ki jih je treba vnesti v razpisno dokumentacijo kot tehnične specifikacije javnega naročila. Vendar pa, vezano na podane zahteve, opozarjamo, da so te zgolj okvirne narave in da ne določajo predmeta javnega naročila natančno, določno in nedvoumno.

Podane minimalne zahteve namreč določajo zgolj minimum ciljev operacije, nikakor pa ne dajejo natančnih informacij, kaj, na kakšen način, v kakšnem obsegu in kako konkretno napolniti vsebino oziroma predmet javnega naročila. Pri pripravi razpisne dokumentacije so torej ključnega pomena izkušnje in strokovna priprava pri oblikovanju tehničnih zahtev in drugih sestavnih delov razpisne dokumentacije, saj bo to pripomoglo k cilju, da bo občina z izvedbo naročila pridobila kar se da uporabne vsebine in pripomogla k skrbi za okolje in tudi k izboljšanju okolja.

Vir: JHP projektne rešitve, d. o. o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti