Pasti javnega naročanja

Objavljeno: 8. 7. 2015

Sistem javnega naročanja je ves čas na očeh javnosti. Eni v njem vidijo edini vir preživetja, drugi priložnost za rast in nove posle, tretjim pa predstavlja vir sporov, zapletov in vprašljivega gospodarjenja z javnimi sredstvi.

Vseskozi pa je edina stalnica, da z njim ni nihče zadovoljen, razen morda naročnikov.

Predlog Zakona o javnem naročanju je neuravnotežen in daje preveč moči naročnikom in zato brez ustreznih dopolnitev in sprememb predlogov, ki bodo zagotovile konkurenčnost izbire ob sočasnem zagotavljanju poštene vrednosti javnega naročila, je nesprejemljiv.

Gospodarstvo zahteva dosledno uvedbo merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, določitve metod za transparentno preverjanje nenormalno nizkih ponudb, usposobljene javne naročnike in nadzor nad izvedbo javnih naročil, sorazmerne obveznosti naročnikov, izbranih ponudnikov in njihovih podizvajalcev, transparentno in odgovorno vodenje ter izvajanje javnih naročil in zagotavljanje pravega dvostopenjskega pravnega varstva ter vsebinski pristop državne revizijske komisije.

Igor Knez, namestnik direktorja Pravne službe GZS

AAA Zlata odličnost