Odbor za okolje zavrnil predlog zakona o interventnih ukrepih na področju komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč

Objavljeno: 10. 6. 2020

Državni svet RS je konec februarja 2020 v zakonodajni postopek vložil Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, s katerim želi zagotoviti interventno ukrepanje države v primerih, ko količine odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč, ki se zbirajo pri izvajalcih javnih služb, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in onesnaževanje okolja.

Vlada in parlamentarni odbor predloga ne podpirata

Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami  (v nadaljevanju: ZIURKOE-1), ki je v zakonodajnem postopku trenutno v drugi obravnavi, ni doživel podpore pristojnega Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor . Predlogu pa ni naklonjena niti Vlada Republike Slovenije. Ta je v svojem mnenju  zapisala, da ZIURKOE-1 nasprotuje predvsem, ker je rešitev že podana v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo  (v nadaljevanju: ZIUZEOP), ki na podlagi določb 100.a člena izvajalcu javne službe zbiranja oz. obdelave omogoča, da odpadno embalažo, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, sam odda v nadaljnjo obdelavo. Gre za komunalne odpadke, ki so pri izvajalcih javne službe zbiranja oz. obdelave (v nadaljevanju: izvajalci) ostali do predvidoma 31. 5. 2020. Količina odpadne embalaže naj bi se po oceni izvajalcev, zaradi ukrepov, povezanih z omejitvijo gibanja in zbiranja na območju RS, povečala za približno deset odstotkov. Pri tem Vlada RS ocenjuje, da naj bi ocenjeni strošek prevzema pri izvajalcih znašal 7.766.000 evrov.

Predlagani interventni ukrepi pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo
ZIURKOE-1 predvideva, da bo ravnanje z neprevzeto komunalno odpadno embalažo na lokacijah izvajalcev zagotovila država. Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, naj bi v desetih dneh od uveljavitve predlaganega zakona izvedla ogled lokacij ter o stanju obvestila izvajalce in družbe, pri tem pa družbe pozvala, da se udeležijo ogleda, namen katerega bi bila ugotovitev količine skladiščene odpadne embalaže, za katero bo poskrbela RS. Od ogleda naprej bi moral izvajalec o natančnem stanju komunalne odpadne embalaže oz. neprevzetih količinah sproti (vsakih 14 dni) obveščati pristojni inšpektorat, ta pa nadalje Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi poskrbelo za prevzem in obdelavo s strani pooblaščene osebe.
Podobna ureditev velja za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami; razlika je predvsem pri predpisanih zmogljivostih predhodnega skladiščenja pri izvajalcu. Pri tem niso predvideni ogledi vseh lokacij za skladiščenje odpadnih nagrobnih sveč, temveč le pri izvajalcih oz. upravljalcih pokopališč, ki so poslali obvestilo, da je prišlo do presežka zmogljivosti skladiščenja oz. pri katerih bodo količine predhodno in začasno skladiščenih odpadnih nagrobnih sveč presežene v enem tednu po tem, ko bodo vsi zadevni deležniki prejeli obvestilo.1 Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE-1)
2 Poročilo o obravnavi ZIURKOE-1 na Odboru za infrastrukturo, okolje in prostor z dne 4. 6. 2020, iz katerega je razvidno, da je deset poslancev glasovalo PROTI nadaljnji obravnavi ZIURKOE-1 in nič poslancev ZA nadaljnjo   obravnavo. 
3 Mnenje Vlade Republike Slovenije o ZIURKOER-1 z dne 2. 6. 2020
4 Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20.

Vir: Uradni list
AAA Zlata odličnost
|