Obveznosti naročnika v zvezi z evidenčnimi naročili

Objavljeno: 31. 1. 2018

ZJN-31 v 21. členu določa mejne vrednosti za uporabo zakona. Če je ocenjena vrednost javnega naročila brez DDV nižja od mejnih vrednosti, navedenih v prvem odstavku 21. člena ZJN-3, govorimo o tako imenovanih evidenčnih naročilih.

Za ta naročila bistveni deli zakona, ki urejajo javno naročanje, ne veljajo, naročnik pa je dolžan upoštevati načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti, ki jih zagotavlja tako, kot to določa drugi odstavek 21. člena ZJN-3.

Naročnik mora torej v zvezi s temi naročili voditi evidenco o njihovi oddaji, ki mora zajemati vsaj vrsto predmeta (blago/storitve/gradnje), navedbo oziroma opis predmeta ter vrednost v evrih brez DDV. Enkrat na leto mora v skladu s 106. členom ZJN-3 sporočiti statistične podatke, in sicer podatke o skupnem številu in skupni vrednosti evidenčnih naročil, ločeno glede na področje javnega naročanja (splošno/infrastrukturno/obrambno in varnostno) in vrsto predmeta (blago/storitve/gradnje), ter v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil v vrednosti 10.000 EUR brez DDV in več, ki mora vsebovati podatek o vrsti predmeta (blago/storitve/gradnje), navedbo oziroma opis predmeta, vrednost v evrih brez DDV ter naziv gospodarskega subjekta oziroma izbranega ponudnika. Seznam oddanih evidenčnih naročil mora naročnik objaviti na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil.

Pri oddaji tako imenovanih evidenčnih naročil (torej tistih, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti za uporabo tega zakona iz drugega odstavka 7. člena) mora naročnik tudi v skladu z ZJNPOV2 upoštevati zgolj tiste določbe, ki se izrecno nanašajo na evidenčna naročila (peti odstavek 19. člena v povezavi s tretjim odstavkom 82. člena ZJNPOV). Pri tem pa naročniku glede evidenčnih naročil, oddanih na podlagi ZJNPOV, ni treba zagotavljati transparentnosti z objavo seznama evidenčnih naročil na svoji spletni strani ali portalu javnih naročil.

1 Zakon o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 91/15.

2 Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Uradni list RS, št. 90/12, 90/14 – ZDU-1I in 52/16; ZJNPOV.

12. februarja 2018, se nam pridružite na seminarju – Objava seznama oddanih evidenčnih naročil in sporočanje statističnih podatkov, kjer boste izvedeli še več o oddaji evidenčnih naročil in sporočanje statističnih podatkov.

Vir: Maja Marinček, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Sektor za sistem javnega naročanja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti