Obvestilo uredništva

Objavljeno: 30. 3. 2021

Obveščamo vas, da je Državni zbor RS 26. 3. 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A).
Zakon bo v skladu s Poslovnikom Državnega zbora RS posredovan v razglasitev predsedniku republike osmi dan po sprejemu, razen v primeru izrednih okoliščin. Kolikor bomo osmi dan zakon prejeli v objavo, ga bomo objavili v najkrajšem možnem času.

Uredništvo Uradnega lista RS

AAA Zlata odličnost
|